Obszar praktyki

Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wrocław, Oleśnica, Kępno.

Kancelaria SKR to w głównej mierze zespół profesjonalnych prawników oraz ekspertów z innych branż (np. doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami), gotowych kompleksowo zapewnić pomoc prawną osobom fizycznym oraz firmom prowadzącym działalność gospodarczą – w sprawach związanych z prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym.

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych.
W szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy klientom w trakcie realizacji tych umów oraz pomagamy dochodzić roszczeń powstałych przy ich wykonywaniu.

W obszarze naszej praktyki mieszczą się m.in. takie umowy jak:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy o dzieło,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy pożyczki,
 • umowy zlecenia,
 • umowy świadczenia usług,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy spółek,
 • umowy cesji.

Doradzamy naszym klientom jak najlepiej zabezpieczyć ich interes w umowie oraz przykładamy szczególną wagę do rozpoznania i zabezpieczenia wszystkich rodzajów ryzyk związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami. Czuwamy nad tym by umowy podpisywane przez naszych klientów rzeczywiście odzwierciedlały ich wolę oraz zapewniały im spokojny sen.

Doradzamy w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą prowadzoną we Wrocławiu, Oleśnicy, Kępnie
i w innych miejscowościach – przez osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego. Pomagamy w zakładaniu i przekształcaniu spółek.

Prowadzenie sporów sądowych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki Kancelarii Adwokackiej SKR. Nasze doświadczenie w postępowaniach sądowych obejmuje wszystkie dziedziny prawa i gospodarki, w których Kancelaria świadczy obsługę prawną.

Reprezentujemy naszych klientów w toku całego postępowania sądowego i w tym celu sporządzamy pozwy, wnioski i inne pisma procesowe. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie, o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, ustanowienie różnego rodzaju służebności, oraz sprawy o odszkodowanie.

Nasi adwokaci nie tylko są praktykami prawa, ale także doskonale zdają sobie sprawę z pozaprawnych aspektów każdego sporu, dzięki czemu mogą zapewnić klientom najlepsze instrumenty prawne przy uwzględnieniu złożoności problemu i jego konsekwencji.

Windykacja należności Wrocław, Oleśnica, Kępno.

Wiemy jak istotne jest terminowe regulowanie należności, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy naszym Klientom w odzyskiwaniu ich wierzytelności a wynikających m.in. z niezapłaconych faktur, niewykonanych umów, niezwróconych pożyczek, niezapłaconych kar umownych, zaległości czynszowych, i innych.

Prawo spadkowe Wrocław, Oleśnica, Kępno.

Kancelaria SKR świadczy także pomoc prawną Klientom w sprawach spadkowych. Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, a także sprawy związane z podważeniem testamentuodpowiedzialnością za długi spadkowe oraz innymi dotyczącymi spadku.

– kontakt: Wojciech Stebnicki, +48 510 077 348
– kontakt: Małgorzata Kapalska, +48 608 501 058
– kontakt: Mateusz Ratajski, +48 790 737 672

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Branża budowlana to jeden z większych sektorów naszej gospodarki, który rozwija się coraz szybciej i prężniej. Chcąc także przyczynić się do wzrostu tej dziedziny, oferujemy naszym Klientom z Wrocławia całościowe podejście do przedsięwzięcia budowlanego przy minimalizacji ryzyka. Uczestniczymy w negocjacjach zakupowych, przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze oraz umowy o prace projektowe. Pomagamy także w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym pozwoleń i decyzji określanych przez prawo budowlane.

Prawnik prawa budowlanego — Wrocław

Reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami lub instytucjami zaangażowanymi w proces budowlany. Świadczymy pomoc prawną inwestorom, deweloperom, architektom, wykonawcom oraz osobom fizycznym nabywającym nieruchomości. Reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach sądowych dotyczących niewłaściwego wykonania robót budowlanych. Z tego też względu mamy doświadczenie i potrafimy już na wcześniejszym etapie doradzić odpowiednie działania, zarówno inwestorom, jak i wykonawcom, aby uniknąć sporu, a w razie konieczności, zagwarantować skuteczną strategię w procesie sądowym.

SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — kancelaria prawna z siedzibą we Wrocławiu specjalizująca się w prawie budowlanym

Nasze doświadczenie jako prawnicy zdobywaliśmy nie tylko na uczelniach wyższych, ale też podczas stażu w kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Obecnie reprezentujemy interesy osób szukających porady w zakresie prawa budowlanego lub prowadzących spory przed sądami związane z budową domów, zakupem mieszkań czy deweloperami. Pomagamy w sporządzaniu dokumentacji, tłumaczymy zawiłości terminologii prawnej i służymy radą. Zawsze stawiamy dobro Klienta na pierwszym miejscu.

Małgorzata Kapalska — prawnik prawa budowlanego dla Klientów z Wrocławia

Kancelaria prawna SKR ma 3 oddziały: w Oleśnicy, Kępnie oraz we Wrocławiu. W każdym z nich Klienci mogą liczyć na merytoryczne, jak również praktyczne wsparcie w zakresie zagadnień związanych z prawem budowlanym. Małgorzata Kapalska to adwokat specjalizujący się w prowadzeniu spraw związanych z obrotem nieruchomościami, dochodzeniem roszczeń i odszkodowań czy opiniowaniu umów dotyczących robót budowlanych — także w języku angielskim.

Szeroki zakres usług kancelarii prawnej SKR w zakresie innych zagadnień prawnych

Prawo budowlane to nie jedyna dziedzina, w jakiej specjalizuje się kancelaria prawna SKR z siedzibą we Wrocławiu. Naszym Klientom oferujemy doradztwo i pomoc w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego, jak również prawa spółek. Organizujemy szkolenia dla firm oraz przedsiębiorstw, a także podejmujemy się wykonywania projektów specjalnych. Biuro kancelarii znajduje się przy ul. Legnickiej 55d/1.

– kontakt: Małgorzata Kapalska, +48 608 501 058

Prawo medyczne

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Wiedząc o tym, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów świadcząc pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego.

Dostrzegamy złożoność problemów związanych z opieką medyczną, dlatego też wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkich uczestników procesu leczenia, tak lekarzy i podmioty lecznicze jak i pacjentów korzystających usług medycznych.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących błędów w sztuce oraz roszczeń odszkodowawczych, a także przygotowujemy i opiniujemy umowy, których przedmiotem jest świadczenie usług medycznych.

Oprócz reprezentacji przed sądami, wspieramy naszych klientów także w toku postępowań prowadzonych przed Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim.

- kontakt: Wojciech Stebnicki, +48 510 077 348

Prawo rodzinne

Rozwód — Wrocław, Oleśnica i Kępno

Sprawy rodzinne to sprawy o szczególnej wadze i charakterze, ponieważ towarzyszą im ogromne emocje. To problemy pomiędzy najbliższymi osobami, niekiedy dotykające bolesnych, prywatnych tematów. Z tego względu zawsze dokładamy wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności móc znaleźć rozwiązanie każdego problemu rodzinnego na drodze polubownych rozmów i negocjacji w atmosferze spokojnego dialogu. Czasem sprawy są jednak na tyle skomplikowane, a członkowie rodziny skonfliktowani oraz poróżnieni sprzecznymi interesami, że prowadzone rozmowy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Wówczas Klienci naszej kancelarii mogą liczyć na pełne zaangażowanie adwokatów w pomoc w toku postępowań na sali sądowej.

Adwokat: prawo rodzinne

Rozumiemy to, jak trudno jest odnaleźć się w niecodziennej rzeczywistości związanej z konfliktem rodzinnym i stresem spowodowanym sprawą rozwodową, groźbą ograniczenia władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi. Korzystając z usług naszej kancelarii, mogą Państwo liczyć na niezbędną pomoc oraz zaangażowanie w zabezpieczenie najważniejszych interesów prawnych w sprawie rodzinnej. Zapraszamy do skontaktowania się z oddziałem we Wrocławiu, Oleśnicy bądź Kępnie.

Zakres usług adwokata rodzinnego

Klientom naszej kancelarii oferujemy pomoc prawną w sprawach rodzinnych obejmujących:

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy o alimenty (przyznanie, podwyższenie lub obniżenie kwoty),
 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi,
 • przysposobienia oraz adopcje.

Reprezentacja przed sądami w różnych miejscowościach

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rozwodowych i innych z zakresu prawa rodzinnego, które prowadzone są w sądach we Wrocławiu, Oleśnicy oraz Kępnie, a także w innych miastach. Podczas rozpraw toczących się na sali sądowej mogą Państwo liczyć na kompleksowe wsparcie pełnomocnika, jak również pewność, że zawsze działamy w najlepszym interesie naszych Klientów.

Pomoc adwokata w rozpoczęciu nowego etapu. Podział majątku Oleśnica, Wrocław, Kępno.

Zdajemy sobie sprawę, że często po orzeczeniu rozwodu do uregulowania pozostają także sprawy majątkowe pomiędzy byłymi małżonkami, dlatego otaczamy naszych Klientów kompleksową opieką i reprezentujemy ich również w toku postępowań o podział majątku wspólnego. Sprawna, profesjonalna pomoc zapewnia naszym Klientom bezpieczny start w nowy etap życia. Wiemy, jak szczególnie istotne jest zaufanie, którym obdarzają nas Klienci w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, dlatego gwarantujemy zachowanie tajemnicy adwokackiej, całkowitej dyskrecji oraz delikatności właściwej dla trudnych, osobistych spraw. Zachęcamy do skorzystania z usług adwokatówWrocławia, Oleśnicy oraz Kępna.

Specjaliści od prawa rodzinnego

Z doświadczenia wiemy, że sprawy rodzinne mogą równie dobrze przebiegać błyskawicznie i bezproblemowo, co ciągnąć się miesiącami, a niekiedy latami. Zachęcamy Klientów naszej kancelarii do rozwiązywania konfliktów w jak najbardziej dyplomatyczny, ugodowy sposób, ponieważ to ma ogromny wpływ na to, jak długo będzie trwało postępowanie. Oferujemy kompleksową pomoc prawną i wsparcie w sprawach rozwodowych, o alimenty, adopcję oraz inne kwestie z dziedziny prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu z adwokatamiWrocławia, KępnaOleśnicy.

– kontakt: Małgorzata Kapalska, +48 608 501 058
– kontakt: Mateusz Ratajski, +48 790 737 672

Prawo spółek

Kancelaria SKR zapewnia kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Doradzamy spółkom osobowym i kapitałowym, jak również innym podmiotom działającym na rynku polskim.

W ramach doradztwa służymy pomocą w tworzeniu nowych podmiotów prawnych, w tym w zakładaniu spółek osobowych oraz kapitałowych, a także w tworzeniu takich podmiotów jak m.in. spółki cywilne.

Zajmujemy się także bieżąca obsługa prawną podmiotów gospodarczych i w tym zakresie oferujemy kompleksową pomoc prawną polegającą na świadczeniu stałej lub okresowej obsługi prawnej spółek.

Przeprowadzamy także analizy prawne planowanych oraz już realizowanych przedsięwzięć handlowych oraz wykonujemy analizy typu due diligence.


Inwestycje w nieruchomości

Naszym zainteresowaniem obejmujemy także obrót nieruchomościami, a nasza praktyka sprowadza się do pomocy naszym klientom przy nabywaniu zarówno nieruchomości gruntowych pod inwestycje, apartamentów, mieszkań jak i nieruchomości komercyjnych oraz przemysłowych.

Współpracujemy z pośrednikami w obrocie nieruchomości oraz rzeczoznawcami majątkowymi dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom kompleksową opiekę oraz bezpieczeństwo przy nabywaniu lub sprzedaży nieruchomości.

– kontakt: Małgorzata Kapalska, +48 608 501 058
– kontakt: Wojciech Stebnicki, +48 510 077 348

Prawo karne

Mając świadomość tego, jak istotne oraz daleko idące konsekwencje dla człowieka ma ingerencja prawa karnego w jego życie, świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy naszych Klientów już od samego początku trwania postępowania, zarówno w charakterze obrońców jak i pełnomocników pokrzywdzonych. Współpracując z Kancelarią Adwokacką SKR z Wrocławia, mogą więc Państwo liczyć na wsparcie doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Jako niezbędny element wymiaru sprawiedliwości aktywnie reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach sprawy — począwszy od postępowania przygotowawczego poprzez postępowanie sądowe aż po postępowanie wykonawcze.

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym — Wrocław i okolice

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna w sprawach karnych jest szybkość. Właśnie dlatego niezwłocznie podejmujemy wszelkie konieczne działania w celu udzielenia odpowiedniej i skutecznej ochrony prawnej naszym Klientom. Co więcej, świadczymy pomoc prawną również w sprawach karnych gospodarczych, karnych skarbowych, a także w sprawach lustracyjnych. W przypadku niesłusznego skazania, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania pomagamy naszym Klientom uzyskać odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jako adwokaci z bogatym doświadczeniem, rozległą wiedzą oraz stosownymi kwalifikacjami w zakresie prawa karnego zapewniamy profesjonalne i kompleksowe wsparcie osobom z całego Wrocławia oraz okolic.

Kancelaria SKR we Wrocławiu — pomoc prawna w sprawach karnych

Szukają Państwo sprawdzonego adwokata działającego na terenie Wrocławia? We wszelkich sprawach mieszczących się w zakresie prawa karnego zapewniamy profesjonalne wsparcie na na każdym etapie postępowania. To, co wyróżnia nasze usługi, to indywidualne i elastyczne podejście, zrozumienie sytuacji Klienta oraz spojrzenie na problem z różnych perspektyw, a także gwarancja spokoju i bezpieczeństwa. Wiemy, jak ważne oraz delikatne są sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi Klienci, dlatego zapewniamy pełną dyskrecję.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu — chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a wszystkie zapytania przyjmujemy zarówno telefonicznie, jak i drogą elektroniczną. Serdecznie zapraszamy do współpracy Klientów z Wrocławia i okolic potrzebujących pomocy adwokata w sprawach z zakresu prawa karnego.

– kontakt: Wojciech Stebnicki, +48 510 077 348
– kontakt: Mateusz Ratajski, +48 790 737 672

Postępowania sądowe

Spory sądowe są nieuchronną konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej lub po prostu wynikają z określonej sytuacji życiowej i dlatego prowadzenie procesów sądowych oraz administracyjnych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki Kancelarii SKR.

Nasze doświadczenie w postępowaniach sądowych obejmuje sprawy cywilne, gospodarcze, karne, karnoskarbowe oraz sprawy z zakresu prawa pracy.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wynik procesów sądowych w bezpośredni sposób oddziałuje na pozycję finansową firm oraz osób fizycznych dlatego w ramach Kancelarii SKR wypracowaliśmy metody i standardy pracy, które w połączeniu z wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług pozwalają na optymalne wykorzystanie argumentów, dowodów i procedur sądowych w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu w sprawie.

Pomagamy naszym klientom rzetelnie ocenić ich sytuację prawną, która automatycznie przekłada się na sytuację procesową. Analizujemy sensowność prowadzenia negocjacji ugodowych oraz wspólnie z klientem ustalamy plan działań i kolejność czynności podejmowanych w sprawie. Wybierając sposób postępowania, zawsze mamy na względzie interesy gospodarcze (finansowe) klientów ponieważ wiemy, że każde postępowanie sądowe wiąże się z czasem i kosztami.

Doradzając klientom w trakcie poszczególnych sporów, staramy się też doradzać w taki sposób aby wykluczyć lub zminimalizować możliwość wystąpienia podobnych problemów w przyszłości.

Naszą fachową wiedzę wspomagamy wyczuciem rynku i doświadczeniem, które zyskaliśmy dzięki współpracy z firmami działającymi z sukcesem w różnych sektorach gospodarki w Polsce i zagranicą.


Odszkodowania Wrocław

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania — Wrocław

Kancelaria SKR w ramach świadczonej pomocy prawnej prowadzi różnego rodzaju sprawy dotyczące szeroko rozumianych odszkodowań komunikacyjnych, powypadkowych, z OC sprawcy czy odszkodowań za błędy medyczne.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania oferujemy osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom. Proponujemy w tym zakresie profesjonalne wsparcie – zaczynając od pomocy w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji, przez prowadzenie negocjacji i rozmów polubownych, aż po prowadzenie spraw sądowych o uzyskanie należnego i maksymalnego odszkodowania.

Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe, za błędy medyczne i inne — Z SKR masz gwarancję uzyskania wysokiej stawki

Pomagamy w uzyskiwaniu zarówno odszkodowań powypadkowych, komunikacyjnych, z OC sprawcy, jak również wszelkich innych. Uzyskujemy odszkodowania za zdarzenia spowodowane we Wrocławiu, Oleśnicy, Kępnie i w innych miejscowościach. Ponadto pomagamy Klientom w dochodzeniu odszkodowań za błędymedyczne, a także udzielamy pomocy prawnej w sytuacji śmierci bliskich w wypadku.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie — dwie różne formy rekompensaty poniesionych strat

Bardzo często sprawy o odszkodowanie ściśle wiążą się ze sprawami o zadośćuczynienie. Różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem polega na tym, że odszkodowanie ma na celu wyrównanie strat majątkowych (pieniężnych), zaś zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie wszelkich szkód niemajątkowych (ból, cierpienie, długotrwałe negatywne skutki po wypadku, stres pourazowy itp.). W naszej Kancelarii Adwokackiej SKR w ramach świadczonych usług pomagamy zarówno w ocenie zasadności i wysokości przysługującego zadośćuczynienia, jak i później kompleksowo reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o uzyskanie należnego zadośćuczynienia. Również w tym przypadku służymy pomocą w uzyskaniu należnych zadośćuczynień we Wrocławiu, Oleśnicy, Kępnie i innych miejscowościach.

Do głównych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w których Kancelaria SKR świadczy pomocą prawną, należą:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za udział w wypadku komunikacyjnym,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w pracy (w drodze do pracy),
 • odszkodowanie za uszkodzenie/zniszczenie mienia (samochód, nieruchomość, i inne),
 • odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta, w tym zwierzęta domowe (np. odszkodowanie za pogryzienie przez psa).

Kancelaria Adwokacka SKR — zadbamy o Twoje interesy

Nasz doświadczony zespół prawników, w którego skład wchodzą wyspecjalizowani adwokaci oraz doradcy, jest zawsze gotowy, aby zająć się Twoją sprawą dotyczącą roszczeń odszkodowawczych. Zgłoś się do nas, jeżeli Twoje mienie uległo zniszczeniu w następstwie wypadku komunikacyjnego lub doznałeś uszkodzenia ciała i pogorszenia stanu zdrowia, bliska Ci osoba zginęła w wypadku, chcesz uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne czy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło Ci odszkodowania. My zajmiemy się wszelkimi formalnościami — sporządzaniem pism procesowych i pozaprocesowych, prowadzeniem negocjacji z zakładami ubezpieczeń, zbieraniem dokumentacji dowodowej czy reprezentacją w sądzie.

Zainteresowane współpracą osoby serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Biura Kancelarii SKR znajdują się w trzech lokalizacjach – w Kępnie, Oleśnicy oraz we Wrocławiu. Zapraszamy!


Prawo podatkowe

Podatki w sposób nierozerwalny łączą się z każdą dziedziną naszego życia. Jest to ważna i skomplikowana gałąź prawa dlatego chcąc zagwarantować naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo przy podejmowaniu kluczowych decyzji majątkowych oferujemy im swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa podatkowego.

W celu zagwarantowania naszym klientom kompleksowej opieki, współpracujemy z doradcami podatkowymi oraz firmami przeprowadzającymi audyty podatkowe.

Nasi adwokaci sporządzają opinie prawne i udzielają porad w zakresie podatkowych aspektów planowanych lub realizowanych operacji gospodarczych. Przygotowują analizy różnych procedur optymalizacji podatkowej.

Poza samym doradztwem reprezentujemy także naszych klientów przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Mając świadomość zasięgu spraw podatkowych oraz konsekwencji z tego wynikających, w ramach struktury Kancelarii SKR wyodrębniono dział zajmujący się wyłącznie postępowaniami karno-skarbowymi.

– kontakt: Mateusz Ratajski, +48 790 737 672

Prawo pracy

Celem Kancelarii Adwokackiej SKR z biurami we Wrocławiu, Oleśnicy i Kępnie jest udzielanie kompleksowej pomocy prawnej w różnorodnych obszarach prawa. Z tego powodu reprezentujemy naszych Klientów również w szerokim spektrum zagadnień dotyczących prawa pracy. Jako wykwalifikowani prawnicy dysponujemy bogatym doświadczeniem w sprawach związanych z doradztwem w zakresie wszelkiego rodzaju problemów pojawiających się w relacjach między pracodawcą a pracownikami. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem naszych usług.

Prawo pracy we Wrocławiu — zakres usług naszych prawników

Do przestrzegania regulacji wynikających z prawa pracy zobowiązany jest każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników. Wsparcie prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie bywa więc nieodzowne, by zadbać o prawidłowość wszystkich formalności. W naszej kancelarii pomagamy Klientom z Wrocławia, ale też pobliskich miast między innymi w sporządzaniu umów o pracę, klauzul o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności, a także reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach dotyczących mobbingu.

Pomoc prawnika w dziedzinie prawa pracy dla pracodawców i pracowników

Przepisy z zakresu prawa pracy regulują obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników, natomiast ich nieprzestrzeganie może skutkować wejściem na drogę sądową. Jako doświadczeni adwokaci udzielamy kompleksowego wsparcia także w takich przypadkach. Reprezentujemy pracodawców i pracowników z Wrocławia lub okolic w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz w negocjacjach pozasądowych. Nasi prawnicy doradzają przedsiębiorcom w kwestiach stosowania obowiązujących przepisów prawnych przy uwzględnieniu specyfiki każdej branży gospodarki i biznesu. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować zakres, a także charakter usług do indywidualnych potrzeb Klientów.

Współpraca z prawnikami specjalizującymi się w prawie pracy we Wrocławiu

Zajmując się sprawami naszych Klientów, zawsze na bieżąco informujemy o ich przebiegu, odpowiadamy na pojawiające się pytania czy wątpliwości, a przede wszystkim do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Staramy się dokładnie zrozumieć Państwa oczekiwania, a tym samym budować relację opartą zarówno na profesjonalizmie, jak i zaufaniu. Jeśli więc potrzebują Państwo pomocy prawnika w sprawie związanej z prawem pracy we Wrocławiu albo jednej z pobliskich miejscowości, zapraszamy do nawiązania współpracy z Kancelarią Adwokacką SKR.

– kontakt: Małgorzata Kapalska, +48 608 501 058
– kontakt: Mateusz Ratajski, +48 790 737 672

Postępowania wewnętrzne

Zapewniamy naszym klientom pełną pomoc w postępowaniach wewnętrznych służących wyjaśnieniu nieprawidłowości, które mogą nieść za sobą ryzyka prawne dla przedsiębiorstw i osób nimi kierujących.

Nasze doświadczenia obejmują szerokie spektrum spraw dotyczących zdarzeń takich jak sprzeniewierzenie mienia (kradzieże i oszustwa wewnątrz przedsiębiorstw), działanie na szkodę przedsiębiorstwa, wypadki przy pracy, fałszowanie dokumentów, kradzież własności intelektualnej oraz ujawnianie tajemnic handlowych.

Współpracujemy zarówno z renomowanymi biurami detektywistycznymi oraz specjalistami z innych powiązanych dziedzin, dzięki czemu możemy szybko pomóc naszym klientom w podjęciu niezbędnych czynności ochronnych.

Pomagamy także w przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz w razie potrzeby w formułowaniu oficjalnych pism stanowiących niezbędne zgłoszenia do odpowiednich organów państwowych.


Projekty specjalne

Wiemy jak złożone jest współczesne prawo, a w szczególności jak skomplikowane bywają ludzkie losy. Mając to na uwadze w strukturze Kancelarii SKR wyodrębniliśmy dział zajmujący się zagadnieniami interdyscyplinarnymi tj. takimi, które wymagają zaangażowania prawników oraz specjalistów z różnych dziedzin.

W ramach tego zespołu prowadzimy sprawy nietypowe, których zarówno stopień skomplikowania jak i powiązania z różnymi innymi dziedzinami powoduje, że świadczone przez nas usługi w tym zakresie wykraczają poza obszar standardowych usług prawnych świadczonych przez większość kancelarii na rynku.

Nadrzędnym celem członków tego zespołu jest odpowiednie i precyzyjne zdiagnozowanie problemu a następnie szybkie i trafne jego rozwiązanie przy wykorzystaniu prawników o różnych specjalnościach oraz także ekspertów i fachowców z innych dziedzin.

Gwarantując naszym klientom wsparcie w ramach „projektów specjalnych” dbamy o to aby najważniejsze cele zostały osiągnięte maksymalnie szybko przy jak najmniejszym ryzyku.

Dzięki świadczeniu przez Kancelarię SKR usług prawnych w zakresie różnych dziedzin prawa, zyskaliśmy bogate doświadczenie, co w połączeniu z najwyższymi standardami pozwoliło stworzyć nam zespół kompetentnych ekspertów gotowych podjąć się każdego wyzwania.


Restrukturyzacja i upadłość

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem. Kancelaria SKR oferuje swoim klientom pomoc w uniknięciu negatywnych konsekwencji związanych z kryzysem prowadzanej działalności.

Na problemy firm patrzymy z jak najszerszej perspektywy i staramy się odnaleźć wszystkie przyczyny ich zaistnienia. Bardzo często okazuje się bowiem, że problemy z płynnością finansową czy wreszcie niewypłacalnością leżą w różnych obszarach działalności prowadzonej przez naszych klientów. Czasami zdarza się także, że problemy finansowe klientów są spowodowane działaniami innych podmiotów, które poprzez niewywiązywanie się z zobowiązań narażają firmy na straty.

Kancelaria SKR w ramach działu do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, świadczy usługi zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.

W przypadku dłużników oraz firm borykających się z problemami organizacyjno-finansowymi, oferujemy usługi między innymi w zakresie:

 • analizy przyczyn problemów finansowych i proponowanych sposobów uzdrowienia sytuacji,
 • przygotowania planu restrukturyzacji firmy lub zakończenia biznesu,
 • prowadzenia rozmów i negocjacji z wierzycielami w celu ustalenia polubownych sposobów wyjścia z kryzysu,
 • reprezentacji dłużników w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • reprezentacji członków zarządów w postępowaniach odszkodowawczych, postępowaniach karnych oraz podatkowych,
 • doradztwa w zakresie majątku podmiotów powiązanych z dłużnikiem.

W przypadku wierzycieli i firm współpracujących z przedsiębiorcami zagrożonymi niewypłacalnością, Kancelaria SKR świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa na wczesnym etapie współpracy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia interesów klienta na wypadek niewypłacalności jego kontrahenta,
 • prowadzimy rozmowy i negocjacje z zagrożonymi niewypłacalnością kontrahentami,
 • reprezentujemy klientów jako wierzycieli w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • doradzamy w kwestii składanych przez niewypłacalne firmy propozycji ugodowych,
 • reprezentujemy klientów jako wierzycieli w procesach sądowych przeciwko byłym członkom zarządu niewypłacalnych firm.

Szkolenia

Wiemy jak ważna w życiu każdego z nas jest znajomość prawa dlatego chcemy dzielić się naszą wiedzą i wzmacniać świadomość prawną w naszym społeczeństwie, tak pośród przedsiębiorców jak i konsumentów.

Prowadzimy szkolenia z zakresu różnych gałęzi prawa, które w szczególności obejmują takie dziedziny jak:

 • prawo cywilne i gospodarcze – przybliżamy tematykę umów, dochodzenia roszczeń, obowiązków przedsiębiorców wobec konsumentów, a także wszelkich istotnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • prawo handlowe – objaśniamy kwestie dotyczące zakładania i funkcjonowania spółek oraz odpowiedzialności członków zarządu,
 • prawo pracy – pomagamy pracodawcom w prawidłowym konstruowaniu umów o pracę, a pracownikom objaśniamy ich prawa wynikające z faktu pracy na etacie. Wyjaśniamy czym jest dyskryminacja i mobbing oraz pokazujemy jak skutecznie wyeliminować te zjawiska z firmy,
 • prawo podatkowe – wyjaśniamy zawiłości związane m.in. z takimi podatkami jak VAT, PIT, CIT a także problemy dotyczące rachunkowości podatkowej. Przybliżamy także zagadnienia związane z orzecznictwem sądowym w sprawach podatkowych i interpretacjami podatkowymi Ministra Finansów.

Zakres każdego szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem dbając o to by osoby prowadzące szkolenie w sposób jak najbardziej kompleksowy i praktyczny wyjaśniły te kwestie, które szczególnie nurtują naszych słuchaczy.

– kontakt: Wojciech Stebnicki, +48 510 077 348

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych