Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście Państwo, korzystając z naszych usług czuli się bezpiecznie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

1. Administratorem danych (dalej: AD) osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Wojciech Stebnicki z siedzibą we Wrocławiu przy al. gen. J. Hallera 3/8, 53-319 Wrocław, tel. 510-077-348, www.skr.com.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a i b oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO. Dane przekazywane są w celach kontaktowych, realizacji umowy oraz złożenia oferty.

3. Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania czynności, dla których zostały zebrane.

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania i żądania usunięcia.

5. Osoba, której dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich podanie jest jednak wymogiem umownym, koniecznym dla odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji umowy, złożenia oferty czy kontaktu telefonicznego. Brak podania danych uniemożliwia wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

8. AD nie wykorzystuje w swojej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych