Restrukturyzacja i upadłość  | Kancelaria Adwokacka SKRProwadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem. Kancelaria SKR oferuje swoim klientom pomoc w uniknięciu negatywnych konsekwencji związanych z kryzysem prowadzanej działalności.

Na problemy firm patrzymy z jak najszerszej perspektywy i staramy się odnaleźć wszystkie przyczyny ich zaistnienia. Bardzo często okazuje się bowiem, że problemy z płynnością finansową czy wreszcie niewypłacalnością leżą w różnych obszarach działalności prowadzonej przez naszych klientów. Czasami zdarza się także, że problemy finansowe klientów są spowodowane działaniami innych podmiotów, które poprzez niewywiązywanie się z zobowiązań narażają firmy na straty.

Kancelaria SKR w ramach działu do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, świadczy usługi zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.

W przypadku dłużników oraz firm borykających się z problemami organizacyjno-finansowymi, oferujemy usługi między innymi w zakresie:

 • analizy przyczyn problemów finansowych i proponowanych sposobów uzdrowienia sytuacji,
 • przygotowania planu restrukturyzacji firmy lub zakończenia biznesu,
 • prowadzenia rozmów i negocjacji z wierzycielami w celu ustalenia polubownych sposobów wyjścia z kryzysu,
 • reprezentacji dłużników w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • reprezentacji członków zarządów w postępowaniach odszkodowawczych, postępowaniach karnych oraz podatkowych,
 • doradztwa w zakresie majątku podmiotów powiązanych z dłużnikiem.

W przypadku wierzycieli i firm współpracujących z przedsiębiorcami zagrożonymi niewypłacalnością, Kancelaria SKR świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa na wczesnym etapie współpracy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia interesów klienta na wypadek niewypłacalności jego kontrahenta,
 • prowadzimy rozmowy i negocjacje z zagrożonymi niewypłacalnością kontrahentami,
 • reprezentujemy klientów jako wierzycieli w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • doradzamy w kwestii składanych przez niewypłacalne firmy propozycji ugodowych,
 • reprezentujemy klientów jako wierzycieli w procesach sądowych przeciwko byłym członkom zarządu niewypłacalnych firm.

Poznaj specjalistów:

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych