Prawo cywilne i gospodarcze  | Kancelaria Adwokacka SKRKancelaria Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wrocław, Oleśnica, Kępno.

Kancelaria SKR to w głównej mierze zespół profesjonalnych prawników oraz ekspertów z innych branż (np. doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami), gotowych kompleksowo zapewnić pomoc prawną osobom fizycznym oraz firmom prowadzącym działalność gospodarczą – w sprawach związanych z prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym.

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych.
W szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy klientom w trakcie realizacji tych umów oraz pomagamy dochodzić roszczeń powstałych przy ich wykonywaniu.

W obszarze naszej praktyki mieszczą się m.in. takie umowy jak:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy o dzieło,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy pożyczki,
 • umowy zlecenia,
 • umowy świadczenia usług,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy spółek,
 • umowy cesji.

Doradzamy naszym klientom jak najlepiej zabezpieczyć ich interes w umowie oraz przykładamy szczególną wagę do rozpoznania i zabezpieczenia wszystkich rodzajów ryzyk związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami. Czuwamy nad tym by umowy podpisywane przez naszych klientów rzeczywiście odzwierciedlały ich wolę oraz zapewniały im spokojny sen.

Doradzamy w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą prowadzoną we Wrocławiu, Oleśnicy, Kępnie
i w innych miejscowościach – przez osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego. Pomagamy w zakładaniu i przekształcaniu spółek.

Prowadzenie sporów sądowych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki Kancelarii Adwokackiej SKR. Nasze doświadczenie w postępowaniach sądowych obejmuje wszystkie dziedziny prawa i gospodarki, w których Kancelaria świadczy obsługę prawną.

Reprezentujemy naszych klientów w toku całego postępowania sądowego i w tym celu sporządzamy pozwy, wnioski i inne pisma procesowe. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie, o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, ustanowienie różnego rodzaju służebności, oraz sprawy o odszkodowanie.

Nasi adwokaci nie tylko są praktykami prawa, ale także doskonale zdają sobie sprawę z pozaprawnych aspektów każdego sporu, dzięki czemu mogą zapewnić klientom najlepsze instrumenty prawne przy uwzględnieniu złożoności problemu i jego konsekwencji.

Windykacja należności Wrocław, Oleśnica, Kępno.

Wiemy jak istotne jest terminowe regulowanie należności, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy naszym Klientom w odzyskiwaniu ich wierzytelności a wynikających m.in. z niezapłaconych faktur, niewykonanych umów, niezwróconych pożyczek, niezapłaconych kar umownych, zaległości czynszowych, i innych.

Prawo spadkowe Wrocław, Oleśnica, Kępno.

Kancelaria SKR świadczy także pomoc prawną Klientom w sprawach spadkowych. Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, a także sprawy związane z podważeniem testamentuodpowiedzialnością za długi spadkowe oraz innymi dotyczącymi spadku.


Poznaj specjalistów:

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych