Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze

| Kancelaria Adwokacka SKRDoradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych.
W szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy klientom w trakcie realizacji tych umów oraz pomagamy dochodzić roszczeń powstałych przy ich wykonywaniu. W obszarze naszej praktyki mieszczą się m.in. takie umowy jak:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy o dzieło,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy pożyczki,
 • umowy zlecenia,
 • umowy świadczenia usług,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy spółek,
 • umowa cesji.

Doradzamy naszym klientom jak najlepiej zabezpieczyć ich interes w umowie oraz przykładamy szczególną wagę do rozpoznania i zabezpieczenia wszystkich rodzajów ryzyk związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami. Czuwamy nad tym by umowy podpisywane przez naszych klientów rzeczywiście odzwierciedlały ich wolę oraz zapewniały im spokojny sen.

Doradzamy w sprawach związanych z bieżącą działalnością gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego. Pomagamy w zakładaniu i przekształcaniu spółek.

Prowadzenie sporów sądowych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki Kancelarii Adwokackiej SKR. Nasze doświadczenie w postępowaniach sądowych obejmuje wszystkie dziedziny prawa i gospodarki, w których Kancelaria świadczy obsługę prawną. Reprezentujemy naszych klientów w toku całego postępowania sądowego i w tym celu sporządzamy pozwy, wnioski i inne pisma procesowe. Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie, o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, ustanowienie różnego rodzaju służebności, oraz sprawy o odszkodowanie.

Pomagamy także naszym klientom w windykacji należności.

Nasi adwokaci nie tylko są praktykami prawa, ale także doskonale zdają sobie sprawę z pozaprawnych aspektów każdego sporu, dzięki czemu mogą zapewnić klientom najlepsze instrumenty prawne przy uwzględnieniu złożoności problemu i jego konsekwencji.


– kontakt: Wojciech Stebnicki, +48 510 077 348
– kontakt: Małgorzata Kapalska, +48 608 501 058
– kontakt: Mateusz Ratajski, +48 790 737 672

Możliwość komentowania jest wyłączona.Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław


Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnicafacebook twitter instagram

©2018 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych