adw. Wojciech Stebnicki

Klient odzyskuje należne mu środki z udzielonej pożyczki30 listopada 2023 r.

Klient udzielił kilka lat temu pewnej Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 190.000 zł. Pożyczka miała zostać zwrócona do końca maja 2021 r., jednak dłużnik nie wywiązał się z umowy i zwlekał ze zwrotem należnych środków.

***

Dłużna Spółka zwróciła Klientowi część środków i pomimo wielu deklaracji – uchylała się ze zwrotem pozostałych środków, w kwocie ponad 70.000 zł. Prawnicy Kancelarii SKR rozpoczęli działania prawne zmierzające do wyegzekwowania zaległej kwoty od Spółki jednak pomimo korzystnych orzeczeń sądowych, okazało się na etapie postępowania komorniczego, że Spółka nie posiada żadnych środków i nie ma żadnego majątku.

Wobec powyższego, Kancelaria SKR w imieniu Klienta wytoczyła kolejną sprawę sądową tym razem przeciwko prezesowi zarządu dłużnej Spółki, domagając się bezpośrednio od niego (z jego prywatnego majątku) zwrotu pożyczki, którą zaciągnęła Spółka. W tym momencie łączna kwota długu, uwzględniając odsetki i inne koszty – wynosiła już ponad 100.000 zł. 

W wyniku rozmów ugodowych z prezesem zarządu Spółki (prowadzonych niezależnie od postępowania sądowego), udało się wypracować rozwiązanie kompromisowe, dzięki któremu strony zawarły ugodę.

Klient Kancelarii w ramach ugody uzyskał pewność i gwarancję zwrotu blisko 100.000 zł, z czego przy podpisaniu ugody otrzymał niemal połowę tej kwoty. Pozostałe ok. 60.000 zł strony zgodnie ustaliły, że zostaną zwrócone w dwóch kolejnych ratach.

Dzięki polubownemu załatwieniu sprawy, udało się korzystnie dla wszystkich zakończyć spór i zapewnić Klientowi Kancelarii efektywny zwrot jego pożyczki. Ugodowe zakończenie sprawy pozwoliło także uniknąć stronom niepotrzebnych konfliktów.

Ze strony Kancelarii SKR klienta reprezentował na wszystkich etapach sprawy w tym podczas negocjacji ugodowych – adw. Wojciech Stebnicki.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych