adw. Wojciech Stebnicki

Klientka Kancelarii uzyskuje ochronę prawną przed nękającym ją byłym mężem.19 listopada 2020 r.

W sprawie Klientki Kancelarii SKR Sąd we Wrocławiu wydał precedensowy wyrok stwierdzając, że m.in. wszczynanie przez byłego jej męża szeregu różnych postępowań i inicjowanie znacznej liczby spraw sądowych, było nękaniem i stanowiło przestępstwo tzw. stalkingu (art. 190a k.k.).

***

Klientka Kancelarii od wielu lat była już po rozwodzie ze swoim byłym mężem. Pomimo jednak tego, od kilku lat za sprawą właśnie swojego byłego męża była angażowana w szereg różnych postępowań (cywilnych, karnych i rodzinnych). Łącznie, na przestrzeni kilku lat były mąż zainicjował przeciwko Klientce Kancelarii ponad 30 różnych postępowań.

Schemat działania był za każdym razem bardzo podobny i polegał na składaniu licznych pozwów cywilnych, wniosków i innych zawiadomień, w tym zawiadomień do organów ścigania – zawierających w zasadzie za każdym razem tę samą argumentację. Pomimo finalnego przegrywania w/w spraw, były mąż składał za każdym razem odwołania od wydawanych orzeczeń (apelacje i zażalenia), a nadto mimo, że poszczególne sprawy nie były jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, składał ponownie takie same wnioski i pozwy w tych samych sprawach, co jeszcze toczące się.

Powyższe powodowało konieczność po stronie Klientki Kancelarii każdorazowego ustosunkowywania się do pism byłego męża, nawet wtedy gdy były to takie same pisma we wszczynanych po sobie kolejno takich samych sprawach. Oprócz powyższego, Klientka Kancelarii każdorazowo musiała także stawiać się na przesłuchaniach oraz rozprawach sądowych w sprawach wszczynanych przez byłego jej męża.

Wobec rażącego nadużywania prawa przez byłego męża, Klientka postanowiła stawić opór uporczywemu nękaniu jej przez byłego męża i reprezentowana przez Kancelarię SKR złożyła stosowne zawiadomienie do prokuratury. Kancelaria SKR przedstawiła w nim szeroką argumentację prawną wskazującą na to, że korzystanie przez byłego męża Klientki z legalnych środków takich jak składanie pozwów, wniosków i zawiadomień – w niniejszej sprawie stanowi przestępstwo albowiem rzeczywistym ich celem nie jest dochodzenie praw przed sądem, ale zamiar uwikłania byłej żony w szereg długotrwałych i nieprzyjemnych postępowań sądowych, wiążących się z koniecznością konfrontacji z byłym mężem w sądach i organach ścigania.

W trakcie postępowania prokuratorskiego byłemu mężowi Klientki zostały postawione zarzuty a następnie został skierowany akt oskarżenia do sądu. Pomimo podjęcia obrony przez oskarżonego – Sąd we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania, w całości podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię SKR i uznał byłego męża za winnego nękania Klientki. Sąd doszedł do wniosku, że działania oskarżonego tylko z pozoru miały charakter działań legalnych, a w rzeczywistości były nastawione na chęć naruszenia prywatności byłej żony oraz zmierzały do wzbudzenia u niej obaw o swoje bezpieczeństwo. Sąd uznał także, że wszczynanie tak licznych spraw (w zasadzie takich samych mimo przegrywania ich po kolei) nie może być rozumiane jako realizacja prawa do sądu bowiem ewidentnie wskazuje na przejaw swoistego pieniactwa sądowego zmierzającego do udręczenia byłej żony.

Dzięki powyższemu wyrokowi Klientka Kancelarii otrzymała niezbędną ochronę prawną bowiem Sąd orzekł wobec byłego męża także środek karny w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania z Klientką.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i występował przed sądem adwokat Wojciech Stebnicki.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych