adw. Wojciech Stebnicki

Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta Kancelarii w skomplikowanej sprawie spadkowej31 stycznia 2022 r.

Klient Kancelarii SKR uzyskał korzystne rozstrzygnięcie w sprawie spadkowej mimo, że w świetle wpisów w księgach wieczystych, nie powinien być osobą uprawnioną do spadku po zmarłym krewnym.

***

W styczniu b.r. zakończyła się trwająca 4 lata skomplikowana sprawa spadkowa, wszczęta z wniosku Klienta Kancelarii. Klient ponad 4 lata temu zjawił się w Kancelarii z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej ponad 40 lat temu matce. Pomimo upływu tak długiego okresu, postępowanie o dział spadku po zmarłej nie zostało przeprowadzone. Ponadto Klient przekazał Kancelarii dokumenty, z których wynikało, że w skład spadku po zmarłej wchodzą trzy nieruchomości. Zmarła była bowiem właścicielką tych nieruchomości i za życia widniała jako ich właściciel w księgach wieczystych.

Klient przekazał również dokumenty, z których wynikało, że znacznie większy spadek pozostawił po sobie ojciec Klienta i równocześnie małżonek matki Klienta. Niestety z uwagi na pewne okoliczności faktyczne, Klient nie dziedziczył po swoim ojcu.

Kancelaria poddała analizie prawnej całość dokumentacji przedłożonej przez Klienta i doszła do bardzo korzystnych wniosków, a mianowicie, że do spadku po zmarłej matce (po której dziedziczy Klient) wchodzą też udziały w nieruchomościach stanowiących spadek po zmarłym ojcu (po którym Klient nie dziedziczy). Dlaczego?

Do spadku po zmarłej należało także zaliczyć te składniki majątkowe, które były objęte współwłasnością majątkową małżeńską spadkodawczyni i jej męża. Wskazać bowiem należy, że spadkodawczyni zawarła związek małżeński z ojcem Klienta w latach 40-tych ubiegłego wieku. Małżonkowie nie zawarli żadnych umów majątkowych przez co panował pomiędzy nimi ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że zgodnie z obowiązującym prawem przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej (ustawowej)  przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, stanowią własność obojga (majątek wspólny).

Pomimo zatem tego, że jako właściciel szeregu nieruchomości wpisany był w księgach wieczystych wyłącznie ojciec Klienta, zgodnie z powyższym – z mocy samego prawa, współwłaścicielem tych nieruchomości była także matka Klienta. Dzięki temu, spadek po matce Klienta okazał się znacznie większy niż początkowo mogłoby się wydawać i z szacunkowej pierwotnej wartości kilkuset tysięcy złotych, ostatecznie został wyceniony przez biegłego na kilka milionów złotych.

Dodatkowo na trudność sprawy bezpośredni wpływ miały same przepisy. W ramach opisywanej sprawy, znalazły zastosowanie przepisy sprzed blisko 70-ciu lat, w tym m.in. dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Sprawa ostatecznie zakończyła się pełnym sukcesem dla Klienta Kancelarii.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i reprezentował Klienta przed sądem adwokat Wojciech Stebnicki.Przeczytaj również:


Kancelaria SKR przeprowadziła transakcję zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych.

Kancelaria SKR przeprowadziła transakcję zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych.

8 października 2020 r. Kancelaria SKR doradzała Klientowi i uczestniczyła przy transakcji zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych […]

» Czytaj więcej
Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta Kancelarii w skomplikowanej sprawie spadkowej

Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta Kancelarii w skomplikowanej sprawie spadkowej

31 stycznia 2022 r. Klient Kancelarii SKR uzyskał korzystne rozstrzygnięcie w sprawie spadkowej mimo, że w świetle wpisów w księgach […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie od zarządcy nieruchomości za zaniedbania.

Odszkodowanie od zarządcy nieruchomości za zaniedbania.

22.01.2021 r. Wspólnota mieszkaniowa będąca Klientem Kancelarii SKR uzyskała odszkodowanie od byłego zarządcy nieruchomości za szkody spowodowane zaniechaniami. *** Niedawno […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych