adw. Mateusz Ratajski

Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii SKR w sprawie dłużnika ukrywającego majątek.27 listopada 2020 r. 


Klient Kancelarii SKR uzyskał pomoc w pociągnięciu do odpowiedzialności karnej dłużnika „uciekającego” z majątkiem.

***

Kancelaria SKR wielokrotnie już prowadziła sprawy Klientów, których dłużnicy chcąc uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania wyzbywali się, nieraz w bardzo kreatywny sposób majątku, z którego mogłaby być prowadzona egzekucja. Działania dłużników były nieraz bardzo skomplikowane z prawnego punktu widzenia, co powodowało konieczność występowania przed sądami wszystkich instancji, nie wyłączając Sądu Najwyższego, bowiem zdarzało się, że ocena niektórych zachowań dłużników kończyła się uniewinnieniem przez sąd niższej instancji.

Jedną z ciekawszych sytuacji, która niedawno zakończyła się prawomocnym skazaniem dłużnika było jego zachowanie polegające na obciążeniu hipoteką umowną nieruchomości, której dłużnik nie był już właścicielem.

Jak do tego doszło? Otóż dłużnik pozorując chęć spłaty długu udał się z Klientem Kancelarii SKR do notariusza gdzie przedstawił numery ksiąg wieczystych nieruchomości, co do których rzekomo posiadał prawo własności. W celu zabezpieczenia długu na tych nieruchomościach ustanowiono hipoteki umowne. Również notariusz weryfikując treści ksiąg wieczystych nie mógł powziąć wątpliwości co do przysługującego dłużnikowi prawa własności bowiem był on wpisany jako właściciel. Notariusz przekazał dokumenty do Sądu Wieczystoksięgowego, który również widząc, iż dłużnik widnieje jako właściciel dokonał wpisu hipotek w dziale czwartym.

Problem ujawnił się kilka miesięcy później, kiedy okazało się, że dłużnik nie spłaca dobrowolnie zadłużenia i Klient Kancelarii zmuszony był podjąć próbę przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości zabezpieczonych hipoteką. Wówczas okazało się, że komornik nie mógł przeprowadzić tejże egzekucji z uwagi na fakt, że zmienił się właściciel nieruchomości. Nie byłoby w tym nic dziwnego ani groźnego dla wierzyciela, gdyby nie fakt, że do zmiany właściciela nieruchomości doszło jeden dzień przed zawarciem u notariusza umowy ustanawiającej hipotekę(!). Dłużnik twierdząc, że w dacie zawarcia aktu notarialnego ustanawiającego hipotekę nie był właścicielem nieruchomości, podjął próby podważenia wpisu hipotecznego, co mogłoby doprowadzić do pokrzywdzenia wierzyciela – Klienta Kancelarii.

Działania te nie mogły jednak odnieść skutku, gdyż korzystając z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz działając w dobrej wierze Klient Kancelarii uzyskał skuteczne wpisy hipoteczne. Przede wszystkim – co niezwykle istotne – działanie dłużnika zostało przez sądy obu instancji uznane za przestępstwo i skutkowało wydaniem prawomocnego wyroku skazującego.

Sam fakt podjęcia podstępnego działania polegającego na „wyzbywaniu” się nieruchomości pomimo istniejącego długu został oceniony przez sąd jako zachowanie wyczerpujące znamiona przestępstwa.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i reprezentował klienta przed wszystkimi sądami adwokat Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych