adw. Mateusz Ratajski

Odszkodowanie od zarządcy nieruchomości za zaniedbania.22.01.2021 r.

Wspólnota mieszkaniowa będąca Klientem Kancelarii SKR uzyskała odszkodowanie od byłego zarządcy nieruchomości za szkody spowodowane zaniechaniami.

***

Niedawno prawomocnie zakończył się kilkuletni proces, w którym Kancelaria SKR reprezentowała wspólnotę mieszkaniową w sporze przeciwko byłemu zarządcy. Proces dotyczył odszkodowania za szkody będące następstwem zalania, do jakiego doszło w pomieszczeniach piwnicznych i garażowych w budynku wspólnoty.

Wspólnota upatrywała odpowiedzialności byłego zarządcy w zaniedbaniach, jakich dopuścił się w związku z niedopełnieniem obowiązków dotyczących konserwacji i serwisowania urządzeń służących odprowadzaniu wód opadowych z nieruchomości. Dodać należy, że nieruchomość ta położona była w okolicy zbiorników wodnych, w których ujście znajdowały wypompowywane wody opadowe. Dodatkowo zarządca w pewnym momencie zignorował bądź przeoczył pojawiające się symptomy świadczące o nieprawidłowości pracy urządzeń, o których mowa wyżej. Urządzenia pomimo widocznych oznak świadczących o zbliżającej się awarii nie zostały poddane odpowiedniemu przeglądowi i w konsekwencji nie zostały także poddane naprawie, która powstrzymałaby zbliżającą się awarię. Na skutek uszkodzenia w pewnym momencie urządzenia zatrzymały się, co doprowadziło do wlania się wody ze zbiornika do którego odprowadzano wody opadowe do pomieszczeń usytuowanych poniżej tafli zbiornika. Tym samym doszło do uszkodzenia samej nieruchomości oraz mienia znajdującego się w pomieszczeniach garażowych i piwnicznych, tj. w głównej mierze pojazdów.

Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomości jest dbałość o budynek, w tym jego infrastrukturę i otoczenie – oczywiście szczegóły te powinny być zawarte w umowie. Ponieważ w ocenie mieszkańców wspólnoty w tym wypadku doszło do niewywiązania się zarządcy z powierzonych mu w umowie i ustawie obowiązków skierowali swoje roszczenie przeciwko niemu. W toku procesu wykazano, że awarii można było uniknąć w przypadku prowadzenia odpowiednich przeglądów, serwisów i konserwacji urządzeń, które po stosownych naprawach służą wspólnocie bezawaryjnie do dnia dzisiejszego.

Ostatecznie po prawomocnym zakończeniu procesu ubezpieczyciel zarządcy uznał swoją odpowiedzialność w ramach polisy OC i wspólnota uzyskała środki finansowe umożliwiające usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek zalania.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i reprezentował klienta przed sądem adwokat Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych