adw. Mateusz Ratajski

Odzyskanie należności pomimo niewypłacalności dłużnika.16 września 2020 r.

Klient Kancelarii SKR uzyskał pomoc w zaspokojeniu wierzytelności pomimo oficjalnej niewypłacalności dłużnika.

Niezbędne okazało się podważenie konstytucyjności jednego z przepisów procedury karnej.

***

Klient Kancelarii SKR występował przez dwa lata w postępowaniu przygotowawczym bez pełnomocnika jako osoba pokrzywdzona przestępstwem przywłaszczenia środków finansowych i sfałszowaniem dokumentacji firmowej przez byłego pracownika. Postępowanie przedłużało się z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii grafologicznych, jednak w toku sprawy okazało się również, że podejrzany nie posiada żadnego majątku, pomimo ogromnych strat finansowych jakie spowodował w firmie Klienta.

W momencie wniesienia przez prokuraturę aktu oskarżenia, Klient zgłosił się do Kancelarii SKR, której zespół opracował stosowną taktykę oraz argumentację prawną, w ramach której podjęto decyzję o skupieniu się na procesie karnym i pominięciu środków cywilnoprawnych z uwagi na ich spodziewaną bezskuteczność i zbędne koszty.

Pomimo niezwłocznego zgłoszenia się pełnomocnika do Sądu Rejonowego, do którego skierowano akt oskarżenia, przez kilka tygodni nie zostały podjęte żadne czynności. Pełnomocnik pokrzywdzonego w celu zdiagnozowania sytuacji udał się do sądu i zapoznał z aktami. Wówczas okazało się, że w sprawie został wydany wyrok zaoczny, którym sąd zasądził karę łączną 1 roku ograniczenia wolności. Wyrok ten zgodnie z przepisami nie został doręczony ani Klientowi ani jego pełnomocnikowi, uniemożliwiając jego zaskarżenie. W międzyczasie wyrok zdążył się uprawomocnić. Mało dolegliwa kara w żaden sposób nie motywowała skazanego do zwrotu przywłaszczonych pieniędzy, których kwota znacząco przekraczała sto tysięcy złotych.

W ustawowym terminie złożono sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego środka odwoławczego. W uzasadnieniu wywiedziono szeroką argumentację zmierzającą do wykazania, że sytuacja w jakiej pokrzywdzony nie ma możliwości zapoznania się z decyzją sądu i tym samym został pozbawiony ochrony swoich praw, na skutek braku powiadomienia o zapadłym na posiedzeniu niejawnym wyroku, pomimo że formalnie zgodna z przepisami kodeksu postępowania karnego, jest jednak sprzeczna z Konstytucją RP.

Sąd Rejonowy nie podzielił powyższej argumentacji i nie przywrócił terminu do złożenia sprzeciwu. Na powyższe postanowienie w imieniu Klienta wniesiono zażalenie powielające uprzednią argumentację. Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznając zażalenie przychylił się do stanowiska Kancelarii SKR i przywrócił termin do wniesienia sprzeciwu uznając, że pomimo jednoznacznego brzmienia przepisu, pokrzywdzony powinien mieć prawo zaskarżenia zapadłego wyroku nakazowego, w szczególności wobec ewidentnej niekonstytucyjności przepisu art. 505 K.p.k.

Na skutek powyższego sprawa została ponownie przekazana Sądowi Rejonowemu, który po rozpoznaniu jej na rozprawie przy udziale stron i pełnomocnika wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, która została orzeczona w maksymalnym możliwym wymiarze, który pozwalał na jej zawieszenie. Okres próby również został ustanowiony na maksymalnie długi okres. Orzeczenie to, na skutek działań Kancelarii SKR zawierało oczywiście obowiązek naprawienia szkody w całości.

Skazany obawiając się, iż brak spłaty spowoduje, że będzie zmuszony odbyć karę pozbawienia wolności rozpoczął sukcesywną spłatę. Po kilku miesiącach od zaistniałych zdarzeń większość szkody została już naprawiona, a pozostałe kwoty zostały zadeklarowane do spłaty w ustalonych terminach pod rygorem zawiadomienia kuratora i sądu o niewywiązaniu się z obowiązków nałożonych na skazanego w okresie próby.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i reprezentował klienta przed Sądem adwokat Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Odszkodowanie od ubezpieczyciela za błędy komornika.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za błędy komornika.

20.04.2021 r. Klient Kancelarii SKR uzyskał odszkodowanie z OC komornika sądowego, za błędy popełnione przez niego przy prowadzeniu egzekucji komorniczej. […]

» Czytaj więcej
Kancelaria SKR przeprowadziła transakcję zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych.

Kancelaria SKR przeprowadziła transakcję zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych.

8 października 2020 r. Kancelaria SKR doradzała Klientowi i uczestniczyła przy transakcji zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych […]

» Czytaj więcej
Klientka Kancelarii uzyskuje ochronę prawną przed nękającym ją byłym mężem.

Klientka Kancelarii uzyskuje ochronę prawną przed nękającym ją byłym mężem.

19 listopada 2020 r. W sprawie Klientki Kancelarii SKR Sąd we Wrocławiu wydał precedensowy wyrok stwierdzając, że m.in. wszczynanie przez […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych