adw. Mateusz Ratajski

Odzyskanie należności pomimo niewypłacalności dłużnika.16 września 2020 r.

Klient Kancelarii SKR uzyskał pomoc w zaspokojeniu wierzytelności pomimo oficjalnej niewypłacalności dłużnika.

Niezbędne okazało się podważenie konstytucyjności jednego z przepisów procedury karnej.

***

Klient Kancelarii SKR występował przez dwa lata w postępowaniu przygotowawczym bez pełnomocnika jako osoba pokrzywdzona przestępstwem przywłaszczenia środków finansowych i sfałszowaniem dokumentacji firmowej przez byłego pracownika. Postępowanie przedłużało się z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii grafologicznych, jednak w toku sprawy okazało się również, że podejrzany nie posiada żadnego majątku, pomimo ogromnych strat finansowych jakie spowodował w firmie Klienta.

W momencie wniesienia przez prokuraturę aktu oskarżenia, Klient zgłosił się do Kancelarii SKR, której zespół opracował stosowną taktykę oraz argumentację prawną, w ramach której podjęto decyzję o skupieniu się na procesie karnym i pominięciu środków cywilnoprawnych z uwagi na ich spodziewaną bezskuteczność i zbędne koszty.

Pomimo niezwłocznego zgłoszenia się pełnomocnika do Sądu Rejonowego, do którego skierowano akt oskarżenia, przez kilka tygodni nie zostały podjęte żadne czynności. Pełnomocnik pokrzywdzonego w celu zdiagnozowania sytuacji udał się do sądu i zapoznał z aktami. Wówczas okazało się, że w sprawie został wydany wyrok zaoczny, którym sąd zasądził karę łączną 1 roku ograniczenia wolności. Wyrok ten zgodnie z przepisami nie został doręczony ani Klientowi ani jego pełnomocnikowi, uniemożliwiając jego zaskarżenie. W międzyczasie wyrok zdążył się uprawomocnić. Mało dolegliwa kara w żaden sposób nie motywowała skazanego do zwrotu przywłaszczonych pieniędzy, których kwota znacząco przekraczała sto tysięcy złotych.

W ustawowym terminie złożono sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia tego środka odwoławczego. W uzasadnieniu wywiedziono szeroką argumentację zmierzającą do wykazania, że sytuacja w jakiej pokrzywdzony nie ma możliwości zapoznania się z decyzją sądu i tym samym został pozbawiony ochrony swoich praw, na skutek braku powiadomienia o zapadłym na posiedzeniu niejawnym wyroku, pomimo że formalnie zgodna z przepisami kodeksu postępowania karnego, jest jednak sprzeczna z Konstytucją RP.

Sąd Rejonowy nie podzielił powyższej argumentacji i nie przywrócił terminu do złożenia sprzeciwu. Na powyższe postanowienie w imieniu Klienta wniesiono zażalenie powielające uprzednią argumentację. Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznając zażalenie przychylił się do stanowiska Kancelarii SKR i przywrócił termin do wniesienia sprzeciwu uznając, że pomimo jednoznacznego brzmienia przepisu, pokrzywdzony powinien mieć prawo zaskarżenia zapadłego wyroku nakazowego, w szczególności wobec ewidentnej niekonstytucyjności przepisu art. 505 K.p.k.

Na skutek powyższego sprawa została ponownie przekazana Sądowi Rejonowemu, który po rozpoznaniu jej na rozprawie przy udziale stron i pełnomocnika wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, która została orzeczona w maksymalnym możliwym wymiarze, który pozwalał na jej zawieszenie. Okres próby również został ustanowiony na maksymalnie długi okres. Orzeczenie to, na skutek działań Kancelarii SKR zawierało oczywiście obowiązek naprawienia szkody w całości.

Skazany obawiając się, iż brak spłaty spowoduje, że będzie zmuszony odbyć karę pozbawienia wolności rozpoczął sukcesywną spłatę. Po kilku miesiącach od zaistniałych zdarzeń większość szkody została już naprawiona, a pozostałe kwoty zostały zadeklarowane do spłaty w ustalonych terminach pod rygorem zawiadomienia kuratora i sądu o niewywiązaniu się z obowiązków nałożonych na skazanego w okresie próby.

Ze strony Kancelarii SKR sprawę prowadził i reprezentował klienta przed Sądem adwokat Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii SKR w sprawie dłużnika ukrywającego majątek.

Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii SKR w sprawie dłużnika ukrywającego majątek.

27 listopada 2020 r.  Klient Kancelarii SKR uzyskał pomoc w pociągnięciu do odpowiedzialności karnej dłużnika „uciekającego” z majątkiem. *** Kancelaria SKR […]

» Czytaj więcej
Kancelaria SKR przeprowadziła transakcję zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych.

Kancelaria SKR przeprowadziła transakcję zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych.

8 października 2020 r. Kancelaria SKR doradzała Klientowi i uczestniczyła przy transakcji zakupu przedsiębiorstwa o wartości blisko 1,5 mln złotych […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie od zarządcy nieruchomości za zaniedbania.

Odszkodowanie od zarządcy nieruchomości za zaniedbania.

22.01.2021 r. Wspólnota mieszkaniowa będąca Klientem Kancelarii SKR uzyskała odszkodowanie od byłego zarządcy nieruchomości za szkody spowodowane zaniechaniami. *** Niedawno […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych