Kancelaria SKR

Prawomocne uniewinnienie Klienta od zarzucanych mu poważnych przestępstw6 kwietnia 2023 r.

Klient Kancelarii SKR został niesłusznie oskarżony o stosowanie przemocy wobec swojego dziecka.

***

Sprawa zaczęła się kiedy Klient zawiózł dziecko do Szpitala gdyż dostrzegł na jego ciele pewne ślady podobne do podskórnych krwiaków. Dyżurujący w Szpitalu personel medyczny powiadomił Policję o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka. Klient był zaskoczony takim obrotem sprawy.

Sprawa trafiła do Sądu, gdzie w trakcie procesu prawnicy z Kancelarii SKR zwracali uwagę na brak jakichkolwiek rzeczywistych dowodów winy Klienta oraz na błędy postępowania, w tym także na pochopne i ostatecznie błędne jak się okazało wnioski lekarzy co do rzekomej przemocy.

Sąd pierwszej instancji w zakresie wszystkich czynów uniewinnił Klienta Kancelarii od zarzucanych mu przestępstw. Wyrok Sądu pierwszej instancji został zaskarżony. Sąd drugiej instancji w pełni podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji oraz obrońcy i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, czyniąc go prawomocnym. Klient tym samym został oczyszczony z wszelkich niesłusznie postawionych mu zarzutów.

Ze strony Kancelarii SKR obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadzili adw. Wojciech Stebnicki oraz adw. Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych