Kancelaria SKR

Prawomocne uniewinnienie Klienta od zarzucanych mu przestępstw20 października 2022 r.

Klient Kancelarii SKR został niesłusznie oskarżony przez prokuraturę o pobicie dwóch osób i doprowadzenie do ich rozstroju zdrowia.

Prokurator prowadząc postępowanie przygotowawcze zgromadził szereg różnych dowodów, w oparciu o które postawił Klientowi Kancelarii zarzuty, a następnie skierował do Sądu aktu oskarżenia.

Przed Sądem, na wniosek oskarżyciela, przesłuchano także wielu świadków, którzy mieli potwierdzić wersję wydarzeń prezentowaną przez prokuratora oraz samego pokrzywdzonego, który brał aktywny udział w postępowaniu.

Kancelaria SKR po zapoznaniu się z materiałem przedłożonym przez prokuraturę, przygotowała odpowiedni plan postępowania i podjęła niezbędne działania. Podczas rozpraw udało się obrońcy ujawnić szereg sprzeczności i niejasności w zeznaniach świadków, a także inne błędy w materiale dowodowym jak m.in. to, że organy ścigania w sposób sprzeczny z przepisami – dokonywały kilkukrotnego okazywania pokrzywdzonym – wizerunków potencjalnych sprawców. Co ważne, czynność okazania wizerunku osoby może być w postępowaniu karnym przeprowadzona tylko jeden raz!

Sąd pierwszej instancji w zakresie wszystkich czynów uniewinnił Klienta Kancelarii od zarzucanych mu przestępstw. Wyrok Sądu pierwszej instancji został zaskarżony apelacją. Sąd drugiej instancji w pełni podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji oraz obrońcy i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, czyniąc go prawomocnym. Klient tym samym został oczyszczony z wszelkich niesłusznie postawionych mu zarzutów.

Ze strony Kancelarii SKR obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadził adw. Wojciech Stebnicki oraz adw. Mateusz Ratajski.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych