adw. Malwina Znamirowska

Wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz ZUS za długi byłego małżonka.28.12.2020 r.

Pomoc Kancelarii SKR w likwidacji obciążeń hipotecznych, które nie zostały rozliczone podczas sądowego podziału majątku po rozwodzie małżonków.

***

Kilka lat po rozwodzie, byli małżonkowie postanowili podzielić swój majątek wspólny zgromadzony jeszcze za czasów ich małżeństwa. W trakcie trwania procesu o podział majątku, jeden z byłych małżonków stał się dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Pomimo, że zadłużenie powstało wiele lat po rozwodzie, ZUS dokonał wpisu kilku hipotek obciążających całą nieruchomość gdyż jako właściciele w księdze wieczystej nadal widnieli byli małżonkowie na zasadach wspólności ustawowej (pomimo, że posiadali już prawomocny wyrok rozwodowy). Po wpisaniu hipotek na łączną wartość ok. 300.000 zł drugi małżonek nie będący dłużnikiem względem ZUS – nie zaskarżył tych wpisów, co doprowadziło do ich uprawomocnienia i definitywnego obciążenia nieruchomości byłych małżonków, która to nieruchomość była jedynym ich majątkiem.

W trakcie procesu o podział majątku, ani Sąd ani także żadna ze Stron nie zwróciła uwagi na okoliczność wysokiego zadłużenia hipotecznego, które obciążało nieruchomość będącą przedmiotem podziału.

Prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego – w ramach podziału majątku, jeden z byłych małżonków otrzymał na wyłączną własność całą nieruchomość z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka w wysokości połowy wartości rynkowej tej nieruchomości. Kilkanaście miesięcy po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia w przedmiocie podziału majątku – były małżonek, który stał się wyłącznym właścicielem nieruchomości, otrzymał informację od Komornika, że przeciwko niemu toczy się postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzycieli drugiego małżonka tj. z wniosku ZUS, a następnie otrzymał także pismo od ZUS, z informacją, iż jest wyłącznym właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką, w związku z czym odpowiada za zobowiązania swojego byłego współmałżonka do wysokości wpisów hipotecznych czyli do kwoty ok. 300.000 zł.

Taki obrót sytuacji doprowadził do tego, że skutkiem pozornie korzystnego podziału majątku, właściciel nieruchomości (ten z byłych małżonków, któremu sąd przyznał nieruchomość) stał się dłużnikiem osobistym względem byłego małżonka (konieczność zwrotu połowy wartości nieruchomości) i dłużnikiem rzeczowym względem ZUS (konieczność spłaty długu hipotecznego). W sumie spłacie podlegała kwota przekraczająca wartość nieruchomości o ponad 200.000 zł.

W takim stanie rzeczy po kilku latach od opisywanej sytuacji do Kancelarii SKR zgłosił się były małżonek będący właścicielem nieruchomości i zarazem dłużnikiem w stosunku do drugiego małżonka i w stosunku do ZUS. Ponieważ postanowienia o wpisaniu hipotek były prawomocne i nie było prawnej możliwości ich wzruszenia, Kancelaria SKR musiała opracować alternatywny plan działania, który pozwoliłby na uwolnienie Klienta od nieuzasadnionych długów. Po opracowaniu stosownej strategii, Kancelaria wystosowała szereg pism do wierzyciela, który wpisał swoją hipotekę na nieruchomości. Po kilkunastu miesiącach rozmów i negocjacji z ZUS problem Klienta Kancelarii został pozytywnie rozwiązany poprzez wykreślenie hipoteki, dzięki czemu nieruchomość stała się wolna od obciążeń, a Klient Kancelarii nie poniósł negatywnych konsekwencji związanych z egzekucją zadłużenia np. poprzez sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

Ze strony Kancelarii SKR całą sprawę prowadziła i reprezentowała klienta – adwokat Malwina Znamirowska.Przeczytaj również:


Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Klient uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

26 stycznia 2024 r. Końcem zeszłego roku Klient Kancelarii uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w wysokości blisko 200.000 […]

» Czytaj więcej
Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

Zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii będącego ofiarą pobicia

22 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii SKR został pobity na terenie swojej nieruchomości przez sprawcę znanego mu jedynie z widzenia. […]

» Czytaj więcej
Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

12 grudnia 2023 r. Klient Kancelarii ucierpiał w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednak ubezpieczyciel odmawiał wypłaty należnego zadośćuczynienia i zwrotu kosztów […]

» Czytaj więcej

Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych