Kancelaria SKR

Niealimentacja jako przestępstwo – zasady odpowiedzialności03.02.2022 r.

Obowiązek alimentacyjny, którego szczegółowe zasady ustalane są zazwyczaj w wyroku sądowym, ciąży na rodzicach, których dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku gdy osoba, na którą taki obowiązek został nałożony, mimo posiadanych możliwości finansowych uchyla się od jego spełniania (celowo nie płaci alimentów) – popełnia wówczas przestępstwo niealimentacji. 

Uchylanie się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

W polskim systemie prawa przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego i jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia. O przestępstwie tym mówimy, gdy ‘łączna wysokość powstałych wskutek tego (uchylania się) zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące‘. Przestępstwo niepłacenia alimentów ściągane jest na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Ważne jest to, że przestępstwo niealimentacji popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Pojęcie uchylania się oznacza, że obowiązany do zapłaty alimentów mimo, że obiektywnie może lub mógłby uregulować zaległe alimenty, tego nie robi (celowo, świadomie). Nie popełnia zatem przestępstwa ta osoba, która z przyczyn także obiektywnych nie ma wystarczających środków na zapłatę należnych alimentów, a sytuacja taka jest generalnie niezawiniona przez tę osobę (choroba, wypadek, nagłe załamanie sytuacji finansowej, zdarzenia losowe, itp.).

Aby wszcząć postępowanie karne w sprawie niealimentacji i pociągnąć uchylającą się od alimentacji osobę do odpowiedzialności, konieczne jest wykazanie, że miała ona obowiązek ich świadczenia, sprecyzowanie wysokości obowiązku alimentacyjnego oraz potwierdzenie, że zaległości wynoszą łącznie równowartość, co najmniej trzech świadczeń okresowych.  

Kiedy sprawca przestępstwa niealimentacji nie podlega karze?

W sytuacji, kiedy dłużnik zobowiązany do alimentów nie spełnił swojego obowiązku, ale nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, uiścił w całości zaległe alimenty, nie podlega karze.

Kancelaria prawna SKR. Potrzebujesz wsparcia w sprawach alimentacyjnych? Serdecznie zapraszamy do Kancelarii SKR  (OleśnicaKępnoWrocław). Nasi adwokaci doskonale znają specyfikę oraz trudności związane z tym obszarem prawa i pomogą sporządzać stosowne pisma w sprawach dotyczących alimentów.Przeczytaj również:


Umowa najmu na czas określony a jej zakończenie przed terminem | Kancelaria SKR

Umowa najmu na czas określony a jej zakończenie przed terminem | Kancelaria SKR

4 lutego 2021 r. Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu zawartą na czas oznaczony przed upływem terminu? – takie pytanie […]

» Czytaj więcej
Pomoc przedsiębiorcom w windykacji należności z faktur

Pomoc przedsiębiorcom w windykacji należności z faktur

9 stycznia 2023 r. Na naszej stronie internetowej przeważnie publikujemy krótkie opisy ciekawych lub skomplikowanych spraw, w których nasi adwokaci […]

» Czytaj więcej
Koronawirus a kontakty rodziców z dzieckiem | Kancelaria SKR

Koronawirus a kontakty rodziców z dzieckiem | Kancelaria SKR

Aktualnie panująca sytuacja epidemiczna w kraju wpływa także na sposób realizacji kontaktów rodziców z dziećmi. Niestety zdarza się, że jeden […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych