Kancelaria SKR

Niealimentacja jako przestępstwo – zasady odpowiedzialności03.02.2022 r.

Obowiązek alimentacyjny, którego szczegółowe zasady ustalane są zazwyczaj w wyroku sądowym, ciąży na rodzicach, których dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku gdy osoba, na którą taki obowiązek został nałożony, mimo posiadanych możliwości finansowych uchyla się od jego spełniania (celowo nie płaci alimentów) – popełnia wówczas przestępstwo niealimentacji. 

Uchylanie się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

W polskim systemie prawa przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego i jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia. O przestępstwie tym mówimy, gdy ‘łączna wysokość powstałych wskutek tego (uchylania się) zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące‘. Przestępstwo niepłacenia alimentów ściągane jest na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Ważne jest to, że przestępstwo niealimentacji popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Pojęcie uchylania się oznacza, że obowiązany do zapłaty alimentów mimo, że obiektywnie może lub mógłby uregulować zaległe alimenty, tego nie robi (celowo, świadomie). Nie popełnia zatem przestępstwa ta osoba, która z przyczyn także obiektywnych nie ma wystarczających środków na zapłatę należnych alimentów, a sytuacja taka jest generalnie niezawiniona przez tę osobę (choroba, wypadek, nagłe załamanie sytuacji finansowej, zdarzenia losowe, itp.).

Aby wszcząć postępowanie karne w sprawie niealimentacji i pociągnąć uchylającą się od alimentacji osobę do odpowiedzialności, konieczne jest wykazanie, że miała ona obowiązek ich świadczenia, sprecyzowanie wysokości obowiązku alimentacyjnego oraz potwierdzenie, że zaległości wynoszą łącznie równowartość, co najmniej trzech świadczeń okresowych.  

Kiedy sprawca przestępstwa niealimentacji nie podlega karze?

W sytuacji, kiedy dłużnik zobowiązany do alimentów nie spełnił swojego obowiązku, ale nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, uiścił w całości zaległe alimenty, nie podlega karze.

Kancelaria prawna SKR. Potrzebujesz wsparcia w sprawach alimentacyjnych? Serdecznie zapraszamy do Kancelarii SKR  (OleśnicaKępnoWrocław). Nasi adwokaci doskonale znają specyfikę oraz trudności związane z tym obszarem prawa i pomogą sporządzać stosowne pisma w sprawach dotyczących alimentów.Przeczytaj również:


Spółki komandytowe jako podatnik CIT

Spółki komandytowe jako podatnik CIT

4 marca 2021 r. Wraz z rozpoczęciem roku 2021 w życie weszły ważne zmiany podatkowe,  mówiące o włączeniu w krąg podatników […]

» Czytaj więcej
Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu

Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu

16.06.2021 r. Prawo do odpoczynku i regeneracji po pracy – to jedne z podstawowych praw przysługujących każdemu pracownikowi niezależnie do […]

» Czytaj więcej
Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

02.06.2021 r. Współwłasność to znana polskiemu prawu cywilnemu odmiana własności, występująca wówczas gdy właścicielem jednej rzeczy (w tym przypadku nieruchomości) […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych