Kancelaria SKR

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy używanych11.01.2022 r.

Rękojmia to nic innego jak odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady (fizyczne oraz prawne) sprzedawanej rzeczy, opisana w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży rzeczy używanej (np. samochodu), odpowiedzialność tę można wyłączyć. Sprzedawca może zostać z niej także zwolniony wtedy, gdy kupujący w momencie zawarcia umowy lub wydania rzeczy wiedział o wadzie (uszkodzeniu lub stanie niezupełnym).

Co ważne – jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może zostać wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego), ale może zostać ograniczona.

Kiedy można wyłączyć rękojmię i jak to zrobić? 

Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi powinno zostać dokonane za obopólną zgodą stron – sprzedającego oraz kupującego. Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest po prostu zawarcie w umówię stosownego zapisu, wskazującego, że “strony wyłączają w ramach niniejszej umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.

Ważne jest również to, by sprzedawca upewnił się, że kupujący zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego zapisu i w pełni go akceptuje. 

Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi może mieć istotne znaczenie w przypadku sprzedaży rzeczy używanych. Kodeks cywilny określa, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Nie ma przy tym znaczenia czy sprzedawana rzecz jest nowa czy używana. W praktyce może to oznaczać, że nie wyłączając lub nie ograniczając rękojmi, sprzedawca używanego, kilkuletniego (lub wręcz kilkunastoletniego) samochodu, może ponosić jeszcze odpowiedzialność za jego stan przez kolejne 2 lata.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny po stronie sprzedawcy. Oznacza to, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za ujawnione wady także wtedy, gdy nie wiedział o ich istnieniu. Oznacza to, że nawet jeśli sprzedawca sam kupił rzecz już z wadą (np. handlarz samochodami zakupił wadliwy pojazd od wcześniejszego właściciela) to i tak będzie on ponosił odpowiedzialność względem nabywcy, któremu sprzedał taki wadliwy towar.

Kupując zarówno rzeczy nowe, jak i używane podstawą jest dokładna analiza umowy przed jej podpisaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który po zapoznaniu się ze sprawą oraz po weryfikacji wszystkich dokumentów, doradzi oraz skutecznie zabezpieczy Państwa interesy, modyfikując treść umowy, w taki sposób, aby była ona jak najbardziej korzystna.

Taką pomoc możecie Państwo uzyskać właśnie w Kancelarii Adwokackiej SKR Stebnicki Kapalska Ratajski. Zapraszamy do współpracy. Przeczytaj również:


Zwolnienie z pracy a odprawa | Kancelaria Adwokacka SKR

Zwolnienie z pracy a odprawa | Kancelaria Adwokacka SKR

Coraz więcej młodych ludzi swoją karierę zawodową zaczyna od pracy w tzw. korporacjach. Znaczna część pracowników awansuje i z sukcesem […]

» Czytaj więcej
Nowy bat na dłużników w prawie karnym? | Kancelaria Adwokacka SKR

Nowy bat na dłużników w prawie karnym? | Kancelaria Adwokacka SKR

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację Kodeksu karnego i innych ustaw, uchwaloną w ostatecznym kształcie w dniu 13 czerwca 2019 […]

» Czytaj więcej
Ile możesz zarobić na umowie dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej?

Ile możesz zarobić na umowie dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznej?

4 września 2022 r. Kancelaria SKR bierze czynny udział w negocjowaniu umów dzierżawy gruntu pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Zazwyczaj Wydzierżawiający […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych