adw. Małgorzata Kapalska

Przedsiębiorca w obliczu kryzysu jego firmy. Restrukturyzacja | Kancelaria SKRCoraz szybciej zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jeśli ekspansja koronawirusa w Polsce przyjmie najbardziej niekorzystny scenariusz to kolejne branże mogą dołączyć do tych, które obecnie są już w bardzo złym położeniu. Natomiast kolejno ogłaszane upadłości firm mogą doprowadzić do paraliżu obrotu gospodarczego, który nie będzie łatwy do odtworzenia gdy sytuacja już się uspokoi.

Jakie w związku z tym opcje posiada przedsiębiorca, który nie chce stracić swojego biznesu? Co może być jego planem B na ratowanie się przed upadłością?

Odpowiedzią na powyższe może być restrukturyzacja, która pozwoli firmie dalej funkcjonować. Jest to proces złożony, a samo pojęcie restrukturyzacji jest bardzo szerokie. Jednak głównym jego założeniem jest dążenie do naprawy firmy poprzez zyskanie dodatkowego czasu, redukcję powstałego zadłużenia, a także przede wszystkim ocalenie firmy przed upadłością. Restrukturyzacja umożliwia przedsiębiorcy zmianę struktury gospodarczej przedsiębiorstwa mającej zwiększyć jego wydajność i funkcjonalność – co w skrócie oznacza wyciągnięcie firmy z problemów zazwyczaj tych dotyczących jej płynności finansowej. Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca umożliwia sobie między innymi zawarcie układu z wierzycielami (zmiany zasad spłaty zobowiązań, a nawet umorzenie części z nich), wstrzymanie egzekucji, ochronę przed wypowiedzeniem umów najmu/dzierżawy, kredytu a także zablokowanie wszczynania nowych postępowań.  

Kto może się restrukturyzować i kiedy takie postępowanie może być prowadzone?  

Postępowanie restrukturyzacyjne znajduje zastosowanie do przedsiębiorców, czyli do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Restrukturyzacji mogą podlegać spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązani spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej. 

Nie ma żadnych ograniczeń terminowych do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, co oznacza odnosząc się do terminologii prawa upadłościowego, że jest to podmiot, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemanie takie powstaje, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące) lub jego kondycja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny. Należy mieć jednak na względzie, że sąd może odmówić otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli stwierdzi, że skutkiem jego byłoby pokrzywdzenie wierzycieli lub gdy nie zostanie uprawdopodobnione, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokajać bieżących kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Warto także wiedzieć, że metody restrukturyzacji są przyporządkowane czterem różnym rodzajom postępowań:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • Przyspieszone postępowanie układowe,
 • Postępowanie układowe,
 • Postępowanie sanacyjne.

Różnorodność postępowań zapewnia możliwość wyboru sposobu restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego przypadku, w konkretnej sytuacji finansowej, majątkowej i rynkowej.

Pozostaje zatem pytanie czym różni się restrukturyzacja od ogłoszenia upadłości?

Przede wszystkim tym, że celem upadłości jest wyłącznie zaspokojenie interesów wierzycieli i całkowite zlikwidowanie niewypłacalnej firmy łącznie z likwidacją całego majątku. Jeżeli zachodzą przesłanki upadłości złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem dłużnika, który należy zrealizować w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek tj. powstania niewypłacalności firmy. Jednocześnie niezłożenie takiego wniosku powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który nie złoży takiego wniosku w terminie może odpowiadać za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a także może narazić się na odpowiedzialność karną. Upadłość co prawda pozwala w pewien sposób „pozbyć się długów”, jeśli nie widać możliwości na ich spłatę, jednak doprowadza to do wygaszenia prowadzonej działalności i większości dobrych relacji z dotychczasowymi kontrahentami, współpracownikami czy dostawcami.

Dlatego właśnie w mojej ocenie tak ważnym jest, aby przedsiębiorcy potrafili ocenić w odpowiednim czasie swoje możliwości, podejmowali działania naprawcze i nie decydowali się zbyt późno na skorzystanie z istniejących możliwości restrukturyzacji. Podjęcie odpowiednio wcześnie działań restrukturyzacyjnych może bowiem znacznie zwiększyć szanse na uratowanie firmy w kryzysie. Brak natomiast reakcji na pogarszającą się sytuację przedsiębiorstwa może doprowadzić do realnego zagrożenia niewypłacalnością i wówczas jedynym wyjściem, które pozostanie to ogłoszenie upadłości.

adw. Małgorzata Kapalska

25.03.2020 r.Przeczytaj również:


Kto ponosi koszty windykacji? | Kancelaria Adwokacka SKR

Kto ponosi koszty windykacji? | Kancelaria Adwokacka SKR

W dzisiejszym wpisie słów kilka o tak zwanym postępowaniu windykacyjnym, które jak każde inne generuje koszty, które muszą pokryć uczestnicy […]

» Czytaj więcej
Dziedziczenie na podstawie testamentu a zachowek

Dziedziczenie na podstawie testamentu a zachowek

16.04.2021 r. Śmierć człowieka w sferze prawa cywilnego wywołuje szereg różnych konsekwencji. Jedną z ważniejszych jest dziedziczenie majątku zmarłego przez […]

» Czytaj więcej
Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

W dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, wiele mówi się na temat propozycji co do zmniejszenia obciążeń publicznych nałożonych na […]

» Czytaj więcej


2 odpowiedzi na “Przedsiębiorca w obliczu kryzysu jego firmy. Restrukturyzacja | Kancelaria SKR”

 1. Justyna pisze:

  A co z małą firma zatrudniająca jednego pracownika na pół etatu? Jest to mała kwiaciarnia, która nie przynosi zysków wcale już od dwóch tygodni. Właściciel nie wie co robić, chce zamknąć, a pracownik nie chce iść na urlop. Dodatkowo jest to jedyny dochód, a nawet nie zarobił na ZUS. Co w takiej sytuacji?

  • adw. Małgorzata Kapalska pisze:

   Szanowna Pani,

   sądząc po Pani wpisie, sytuacja jest już trudna. Należy jednak zastanowić się czy aktualny brak dochodów powoduje, że już nie można regulować przeterminowanych należności (długów). Jeżeli pojawiają się już z tym problemy lub już nie są regulowane przeterminowane długi, to należałoby jak najszybciej zastanowić się nad złożeniem wniosku o restrukturyzację. Kwestie pracownicze w takim przypadku nie są przeszkodą do złożenia takiego wniosku.
   Istotnym jest również czy były podejmowane próby negocjacji z dostawcami odnośnie przesunięcia terminu spłaty zobowiązań i jak się dostawcy do nich ustosunkowali (w tym zakresie odsyłamy do naszego wpisu: “Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR”). Jeśli po stronie wierzycieli brak jest woli porozumienia i brak jest realnych perspektyw do polepszenia sytuacji płynności finansowej firmy to należy rozważyć złożenie wniosku o restrukturyzację. Proszę także pamiętać o planowanym przez Rząd “pakiecie antykryzysowym”, który w zamierzeniu ma pozwolić indywidualnym przedsiębiorcom zwolnić ich z płacenia ZUS-u za 3 miesiące. Warunkiem jest, że przychód w lutym nie przekroczył ok 15 500,00 zł

   adw. Małgorzata Kapalska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych