Kancelaria SKR

Dziedziczenie na podstawie testamentu a zachowek16.04.2021 r.

Śmierć człowieka w sferze prawa cywilnego wywołuje szereg różnych konsekwencji. Jedną z ważniejszych jest dziedziczenie majątku zmarłego przez jego spadkobierców.

Majątek zmarłego może zostać rozdysponowany pomiędzy osoby do tego uprawnione na podstawie testamentu lub ustawy. W przypadku dziedziczenia ustawowego, kolejność dziedziczenia poszczególnych spadkobierców uregulowana została w Kodeksie cywilnym. W przypadku pozostawienia przez spadkodawcę testamentu, to właśnie tenże testament określa zasady dziedziczenia.

Co jednak w przypadku, gdy podział majątku określony w testamencie jest niesprawiedliwy dla członków najbliższej rodziny? Czy osoby najbliższe np. pominięte w testamencie lub którym zmarły zapisał bardzo niewielką część swojego majątku mają jednak prawo do części majątku zmarłego w przypadku gdy w ogóle nie są wymienieni w testamencie lub czy mają prawo do większej części spadku jeśli w testamencie zapisano im niewiele? Wyjaśniamy. 

Testament.

Ustawowa kolejności dziedziczenia określona przepisami Kodeksu cywilnego może zostać zmieniona przez spadkodawcę jedynie poprzez sporządzenie testamentu. Pozwala to na zapisanie majątku innym osobom lub w innym udziale niż przewiduje to ustawa. Testament powinien zawierać wszystkie postanowienia dotyczące losów dobytku po śmierci spadkodawcy tj. między innymi – kto dziedziczy majątek, w jakiej części i kolejności lub czy dana osoba ma zostać pozbawiona zachowku (wydziedziczenie). Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne zapisy. 

Prawo do zachowku – roszczenie majątkowe skierowane do spadkobierców.

Jedną z możliwości spadkodawcy, który decyduje się na sporządzenie testamentu jest zapisanie majątku tylko niektórym osobom z kręgu rodzinnego z pominięciem na przykład dzieci, małżonka czy też wnuków. W takim przypadku tym najbliższym członkom rodziny należy się zachowek od spadkobierców. Zachowek jest to roszczenie majątkowe, mające zapewnić częściową rekompensatę dla najbliższych członków rodziny zmarłego. Zachowek jest świadczeniem pieniężnym w postaci ułamka udziału spadkowego przysługującego zstępnym (dzieciom, wnukom i prawnukom zmarłego), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy pod warunkiem, że gdyby nie testament, wówczas byliby oni powołani do spadku. Prawo do zachowku jest niezależne od składników majątkowych wchodzących w skład spadku a podstawą przy ustalaniu wysokość zachowku jest czysta wartość spadku (wartość spadku po odliczeniu od niego długów spadkowych).

Kiedy można żądać wypłaty zachowku?

Zapłaty zachowku mogą żądać wyłącznie zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice zmarłego, którzy gdyby nie to, że zostali pominięci w testamencie, wówczas dziedziczyliby na podstawie ustawy.

Zapłaty zachowku pominięci w testamencie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą żądać od pozostałych spadkobierców w terminie pięciu lat liczonych co do zasady od chwili ogłoszenia testamentu. Po tym terminie roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu.

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci zachowek i jaka powinna być jego wysokość? Chcesz poznać szczegóły dotyczące dziedziczenia testamentowego lub ustawowego? Adwokaci z Kancelarii prawnej SKR Stebnicki Kapalska Ratajski są do Twojej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu.Przeczytaj również:


Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

02.06.2021 r. Współwłasność to znana polskiemu prawu cywilnemu odmiana własności, występująca wówczas gdy właścicielem jednej rzeczy (w tym przypadku nieruchomości) […]

» Czytaj więcej
Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?

Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?

28 września 2020 r. Kończąc poprzedni wpis odnoszący się do założeń ogólnych i wysokości odsetek dotyczących tzw. kredytu kupieckiego zasygnalizowano, […]

» Czytaj więcej
Zwolnienie z pracy a odprawa | Kancelaria Adwokacka SKR

Zwolnienie z pracy a odprawa | Kancelaria Adwokacka SKR

Coraz więcej młodych ludzi swoją karierę zawodową zaczyna od pracy w tzw. korporacjach. Znaczna część pracowników awansuje i z sukcesem […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych