Kancelaria SKR

Podział majątku wspólnego po rozwodzie10.05.2021 r.

Małżeństwo zawarte na drodze cywilnej może zostać zakończone poprzez orzeczenie rozwodu, który może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu procesu sądowego.

Jednak po ogłoszeniu rozwodu pozostaje jeszcze kilka spraw, które należy między byłymi już małżonkami uregulować. Jedną z nich jest podział majątku, którego dokonanie – jeśli to nie opóźni zbyt sprawy – może zostać przeprowadzone jednocześnie z rozwodem. Zazwyczaj jednak konieczne jest wszczęcie osobnej sprawy. Co trzeba wiedzieć na temat majątku w małżeństwie?

Majątek w małżeństwie

W ramach majątku występującego podczas trwania związku małżeńskiego rozróżniamy 3 rodzaje majątków:

●     majątek wspólny – czyli to, co małżonkowie nabyli po ślubie i co zarobili, chyba że oboje ustalą inaczej, zawierając stosowną umowę (rozdzielność majątkowa a potocznie – intercyza). Majątek wspólny nie podlega podziałowi dopóki trwa wspólność ustawowa (co do zasady przez okres trwania małżeństwa). Domyślnie udziały w nim są równe, jednak w postępowaniu o podział majątku (po rozwodzie) można ubiegać się o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym.

●     majątek osobisty żony,

●     majątek osobisty męża.

Rodzaje majątków małżeńskich

Ustrój majątkowy nie jest jednak tworem nienaruszalnym i można go zmienić na drodze sądowej lub przed notariuszem. Wymagana do tego jest specjalna umowa spisywana zazwyczaj przed ślubem, zwana potocznie intercyzą. Znosi ona całkowicie wspólnotę majątkową, a mąż, tak jak żona dysponują tym, co mają i zarabiają samodzielnie i niezależnie od siebie. W myśl ustawy wspólnota majątkowa nie obejmuje dóbr nabytych przez dziedziczenie, darowiznę, odszkodowanie, prawa autorskie czy nagrody za osobiste osiągnięcia. Te składniki zawsze stanowią majątek osobisty danego małżonka, nawet jeśli małżonkowie nie zawarli “intercyzy”.

Podział majątku po rozwodzie

Po rozwodzie pojawia się możliwość podziału majątku wspólnego. Co ważne, dzielić można tylko majątek wspólny co oznacza, że jeżeli małżonkowie zawarli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową, wówczas nie jest możliwe dzielenie majątku bowiem brak jest majątku wspólnego.

Podziału majątku wspólnego można dokonać w następujący sposób:

●     polubownie przed notariuszem,

●     na drodze sądowej – jeśli para nie może dojść do porozumienia.

Wyjścia ze współwłasności dokonuje się poprzez:

  • podział w naturze, czyli fizyczny podział rzeczy (o ile jest to możliwe np. podział działki na dwie mniejsze);
  • przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność, który to sposób co do zasady wiąże się z koniecznością dokonania odpowiedniej spłaty na rzecz drugiego z nich lub też podział między małżonków poszczególnych składników majątku;
  • sprzedaż rzeczy i podział środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu.

Co jest potrzebne do podziału majątku?

Zanim zdecydujemy się na podział majątku wspólnego, należy ustalić
i spisać wszystko, co wchodzi w jego skład z uwzględnieniem momentu nabycia oraz wartości w chwili składania wniosku. Jeśli druga strona zgodzi się z podanymi przez nas faktami i wartościami, nie będziemy musieli powoływać biegłego, a cały proces odbędzie się znacznie szybciej. Koszty ewentualnego postępowania sądowego są dzielone pomiędzy strony.

Jeśli natomiast drugi z małżonków zakwestionuje wskazane wartości poszczególnych składników majątku wspólnego – wówczas niezbędne jest powołanie biegłego sądowego, którego zadaniem będzie wycena poszczególnych składników majątku.

Może się także zdarzyć, że jeden z małżonków zakwestionuje wskazany skład majątku wspólnego twierdząc, że albo dany składnik nie zalicza się do majątku wspólnego albo że pominięte zostały określone składniki, które stanowią majątek wspólny. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, które potwierdzi zasadność racji jednego lub drugiego małżonka.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata przy podziale majątku?

Z pewnością tak – zwłaszcza jeśli małżonkowie rozstają się w atmosferze wzajemnych pretensji. Adwokaci często porozumiewają się ze sobą bez udziału stron i nie są emocjonalnie zaangażowani w sprawę co jest niezwykle pomocne przy trudnych i skomplikowanych podziałach majątku. Dodatkowo są wsparciem na drodze wyjaśnienia wszelkich zawiłości – podpowiadają, jakie skutki będzie miała dana czynność, proponują różne wersje podziału, dzięki czemu Klient może wybrać tę, która mu najbardziej odpowiada.

Kancelaria prawna SKR udziela niezbędnego wsparcia mieszkańcom KaliszaKępnaOleśnicy oraz Wrocławia w zakresie podziału majątku po rozwodzie.Przeczytaj również:


Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

W dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, wiele mówi się na temat propozycji co do zmniejszenia obciążeń publicznych nałożonych na […]

» Czytaj więcej
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy używanych

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży rzeczy używanych

11.01.2022 r. Rękojmia to nic innego jak odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady (fizyczne oraz prawne) sprzedawanej rzeczy, opisana w […]

» Czytaj więcej
Kryptowaluty a prawo

Kryptowaluty a prawo

03.11.2021 r. Niniejszym wpisem chcielibyśmy rozpocząć krótki cykl dotyczący kryptowalut w świetle polskiego prawa. W ramach kolejnych artykułów zamierzamy przybliżyć […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych