Kancelaria SKR

Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu16.06.2021 r.

Prawo do odpoczynku i regeneracji po pracy – to jedne z podstawowych praw przysługujących każdemu pracownikowi niezależnie do rodzaju umowy o pracę. Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie. 

Prawo do niezakłóconego wypoczynku stanowi nadrzędne prawo każdego obywatela wynikające z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP.

Pracownik, w zależności od stażu pracy, każdego roku ma do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu. Dni te mogą zostać wykorzystane do 30 września następnego roku. Zasadą wynikającą z Kodeksu pracy jest, że urlop powinien zostać wykorzystany jednorazowo, ciągiem. Dopuszczalne jednak jest podzielenie urlopu na części na wniosek pracownika, co też w większości firm ma miejsce. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku, zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Odmowa wykorzystania przysługującego urlopu w zamian za wypłacenie ekwiwalentu nie jest możliwa.

O terminie urlopu decyduje pracodawca, prowadząc orientacyjny plan urlopów. W wyjątkowych przypadkach ma prawo go przełożyć lub przerwać, ale wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na przykład, gdy wystąpiły szczególne, nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu okoliczności lub nieobecność danego pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu firmy. W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa zakłócać wypoczynku i zobowiązywać pracownika do aktywności zawodowej.

Osoba przebywająca na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku pozostawania w gotowości do świadczenia pracy, kontrolowania poczty elektronicznej, odbierania telefonów czy odpisywania na wiadomości. Każda próba wymuszenia wykonywania obowiązków związanych z pracą jest niezgodna z prawem i może skończyć się dla pracodawcy karą grzywny. 

Podsumowanie

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma konstytucyjne prawo do nieprzerwanego https://italoptik.com/character-c/index.html ,  minimum 14-dniowego wypoczynku. Wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Podczas urlopu pracodawca nie może wydawać pracownikowi poleceń ani wymagać, aby pozostał w gotowości do pracy – jeśli takie sytuacje się pojawią, pracownik może wystąpić  z roszczeniem o uznanie tego dnia za dzień pracy, udzielenia urlopu wypoczynkowego w innym dniu oraz zapłaty pełnego wynagrodzenia. Przeczytaj również:


Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?

Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 2 – kiedy koszty kredytu kupieckiego wzrastają?

28 września 2020 r. Kończąc poprzedni wpis odnoszący się do założeń ogólnych i wysokości odsetek dotyczących tzw. kredytu kupieckiego zasygnalizowano, […]

» Czytaj więcej
Dziedziczenie na podstawie testamentu a zachowek

Dziedziczenie na podstawie testamentu a zachowek

16.04.2021 r. Śmierć człowieka w sferze prawa cywilnego wywołuje szereg różnych konsekwencji. Jedną z ważniejszych jest dziedziczenie majątku zmarłego przez […]

» Czytaj więcej
Nowa rzeczywistość w zarządzaniu płatnościami od 1 września 2019 r. | Kancelaria Adwokacka SKR

Nowa rzeczywistość w zarządzaniu płatnościami od 1 września 2019 r. | Kancelaria Adwokacka SKR

Nowy rejestr podatników VAT. Od dnia 1 września 2019 r. dostępny będzie nowy rejestr podatników VAT. Rejestr umożliwi szerszą niż […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych