Kancelaria SKR

Umowa najmu na czas określony a jej zakończenie przed terminem | Kancelaria SKR4 lutego 2021 r.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu zawartą na czas oznaczony przed upływem terminu? – takie pytanie zadaje sobie wiele osób wynajmujących lokal mieszkalny. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony ustawa nie przewiduje możliwości wcześniejszego wypowiedzenia najmu, chyba że w umowie znajduje się zapis o warunkach jej rozwiązania – w takich przypadkach uprawnienie przysługuje zgodnie z zasadami określonymi przez obydwie strony.

Umowa najmu na czas oznaczony to rozwiązanie, z którego właściciele mieszkań korzystają bardzo często. Tego typu kontrakt określający dokładny termin rozpoczęcia i ustania wiążącego je stosunku prawnego, daje poczucie stabliności zarówno wynajmującemu, jak i najemcy. 

Na szczególną uwagę przy zawieraniu umów na czas oznaczony, należy zwrócić na kwestię związaną z wypowiedzeniem. W przypadku tego rodzaju najmu, jak już wspomniano wyżej – prawo nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Aby zatem najemca lub wynajmujący mógł przedwcześnie ją zakończyć, strony muszą wyraźnie określić w umowie wypadki, w których będzie to możliwe. Okoliczności te powinny zostać określone w precyzyjny sposób, aby nie budziły wątpliwości stron co do ich zaistnienia. 

Wypowiedzenie najmu w trybie natychmiastowym – przesłanki wyjątkowe

Najemca może wypowiedzieć także umowę najmu przed upływem okresu na jaki została zawarta jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. Powyższe uprawnienie przysługuje najemcy również jeśli
w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Umowa najmu mieszkania na czas oznaczony bez określenia zasad wypowiedzenia.

Jeśli strony nie zawarły w umowie odpowiedniej klauzuli umożliwiającej im przedwczesne zakończenie umowy, jednym ze sposobów na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest zawarcie porozumienia. Wynajmujący i najemca mogą sporządzić stosowny dokument określający sposób i warunki rozwiązania umowy – powinni też uzgodnić kwestie związane m.in. z wydaniem przedmiotu najmu, rozliczeniem oraz oczywiście nową datą końca umowy. Takie jednak wcześniejsze zakończenie umowy najmu w drodze porozumienia uzależnione jest od obopólnej zgody.

Podsumowując – to czy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu przed jej wygaśnięciem, zależy od treści danej umowy oraz okoliczności danej sprawy. Ważne jest, aby zawierając umowę – czy to na czas nieoznaczony, czy oznaczony – dokładnie sporządzić i przeczytać jej warunki, dbając o bezpieczeństwo swoich interesów, a w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty.

Zapraszamy na konsultację z naszymi adwokatamiPrzeczytaj również:


Przedsiębiorca w obliczu kryzysu jego firmy. Restrukturyzacja | Kancelaria SKR

Przedsiębiorca w obliczu kryzysu jego firmy. Restrukturyzacja | Kancelaria SKR

Coraz szybciej zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jeśli ekspansja koronawirusa w Polsce przyjmie najbardziej niekorzystny scenariusz to kolejne branże mogą […]

» Czytaj więcej
Kto ponosi koszty windykacji? | Kancelaria Adwokacka SKR

Kto ponosi koszty windykacji? | Kancelaria Adwokacka SKR

W dzisiejszym wpisie słów kilka o tak zwanym postępowaniu windykacyjnym, które jak każde inne generuje koszty, które muszą pokryć uczestnicy […]

» Czytaj więcej
Nowy bat na dłużników w prawie karnym? | Kancelaria Adwokacka SKR

Nowy bat na dłużników w prawie karnym? | Kancelaria Adwokacka SKR

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację Kodeksu karnego i innych ustaw, uchwaloną w ostatecznym kształcie w dniu 13 czerwca 2019 […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Adwokat


facebook twitter instagram

©2021 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych