Kancelaria SKR

Umowa najmu na czas określony a jej zakończenie przed terminem | Kancelaria SKR4 lutego 2021 r.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu zawartą na czas oznaczony przed upływem terminu? – takie pytanie zadaje sobie wiele osób wynajmujących lokal mieszkalny. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony ustawa nie przewiduje możliwości wcześniejszego wypowiedzenia najmu, chyba że w umowie znajduje się zapis o warunkach jej rozwiązania – w takich przypadkach uprawnienie przysługuje zgodnie z zasadami określonymi przez obydwie strony.

Umowa najmu na czas oznaczony to rozwiązanie, z którego właściciele mieszkań korzystają bardzo często. Tego typu kontrakt określający dokładny termin rozpoczęcia i ustania wiążącego je stosunku prawnego, daje poczucie stabliności zarówno wynajmującemu, jak i najemcy. 

Na szczególną uwagę przy zawieraniu umów na czas oznaczony, należy zwrócić na kwestię związaną z wypowiedzeniem. W przypadku tego rodzaju najmu, jak już wspomniano wyżej – prawo nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Aby zatem najemca lub wynajmujący mógł przedwcześnie ją zakończyć, strony muszą wyraźnie określić w umowie wypadki, w których będzie to możliwe. Okoliczności te powinny zostać określone w precyzyjny sposób, aby nie budziły wątpliwości stron co do ich zaistnienia. 

Wypowiedzenie najmu w trybie natychmiastowym – przesłanki wyjątkowe

Najemca może wypowiedzieć także umowę najmu przed upływem okresu na jaki została zawarta jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. Powyższe uprawnienie przysługuje najemcy również jeśli
w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Umowa najmu mieszkania na czas oznaczony bez określenia zasad wypowiedzenia.

Jeśli strony nie zawarły w umowie odpowiedniej klauzuli umożliwiającej im przedwczesne zakończenie umowy, jednym ze sposobów na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jest zawarcie porozumienia. Wynajmujący i najemca mogą sporządzić stosowny dokument określający sposób i warunki rozwiązania umowy – powinni też uzgodnić kwestie związane m.in. z wydaniem przedmiotu najmu, rozliczeniem oraz oczywiście nową datą końca umowy. Takie jednak wcześniejsze zakończenie umowy najmu w drodze porozumienia uzależnione jest od obopólnej zgody.

Podsumowując – to czy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu przed jej wygaśnięciem, zależy od treści danej umowy oraz okoliczności danej sprawy. Ważne jest, aby zawierając umowę – czy to na czas nieoznaczony, czy oznaczony – dokładnie sporządzić i przeczytać jej warunki, dbając o bezpieczeństwo swoich interesów, a w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty.

Zapraszamy na konsultację z naszymi adwokatamiPrzeczytaj również:


Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

02.06.2021 r. Współwłasność to znana polskiemu prawu cywilnemu odmiana własności, występująca wówczas gdy właścicielem jednej rzeczy (w tym przypadku nieruchomości) […]

» Czytaj więcej
Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu

Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu

16.06.2021 r. Prawo do odpoczynku i regeneracji po pracy – to jedne z podstawowych praw przysługujących każdemu pracownikowi niezależnie do […]

» Czytaj więcej
Rozliczenie konkubinatu

Rozliczenie konkubinatu

22 lutego 2021 r. Jak rozliczyć się majątkowo po zakończeniu konkubinatu? Konkubinatem nazywany jest trwały związek dwóch osób, który nie […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych