adw. Małgorzata Kapalska

Rozwód | Kancelaria Adwokacka SKRPowody rozstań małżonków są różne. Czasami decyzja o rozwodzie bywa najtrudniejszą w życiu. Co jednak gdy zostanie przez nas już podjęta? W jaki sposób przeprowadzić tę procedurę, jak przygotować się do postępowania i jakie będą jego konsekwencje? Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, który pozwoli Państwu się do tego przygotować.

Rozwieść możemy się na dwa sposoby: bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o niej. 

Pierwszy z nich wymaga porozumienia się małżonków i ich zgodnego wniosku w tym przedmiocie. W takim przypadku są Państwo obowiązani wyłącznie do przedstawienia dowodów, które pozwolą wykazać zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód bez orzekania o winie bywa znacznie szybszy i czasem kończy się na jednej rozprawie. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie drugiego małżonka i dlatego już od samego początku warto skorzystać z usług adwokata, przy którym będziemy czuć się pewnie i bezpiecznie.

Drugi ze sposobów bywa znacznie bardziej emocjonalny dla stron i pochłania znacznie więcej czasu. Dzieję się tak dlatego, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie należy wykazać, na czym polegała wina drugiej strony – i to już na etapie sporządzania pozwu. Powodów (winy w rozpadzie małżeństwa) może być wiele, np. dopuszczenie się zdrady, nadużywanie alkoholu, narkotyków, przemoc fizyczna lub psychiczna. Żądając rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka musimy liczyć się w takim przypadku z tym, że nasze żądanie uznania byłego partnera winnym rozkładu pożycia wiązać się będzie z koniecznością przedstawienia dowodów potwierdzających te okoliczności, bowiem to na nas jako na osobach wysuwających takie żądanie spoczywa ciężar udowodnienia tych faktów. Dowodami w takim postępowaniu mogą być między innymi zeznania świadków, zdjęcia, wiadomości mailowe, notatki z interwencji policji, zaświadczenia lekarskie. Jeśli na tym etapie martwicie się Państwo, że nie wiecie co wskazać w uzasadnieniu pozwu rozwodowego i obawiacie się, że nie poradzicie sobie ze zgromadzeniem wszystkich dowodów do sprawy, warto wówczas skorzystać z pomocy adwokata przy sporządzaniu pozwu, który w zależności od przedstawionej przez Państwa sytuacji, doradzi co w konkretnej sytuacji należy dołączyć do pozwu, tak aby przedstawić sądowi pełen obraz zdarzeń. Należy jednak pamiętać, że także i druga strona może kierować w Państwa kierunku zarzuty, a nawet próbować wykazać, że również i wy jesteście wini lub wyłącznie wini rozpadu małżeństwa.

Jakie mogą być konsekwencje wynikające z rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka? Jeśli sąd orzeknie wyłączną winę jednego z Państwa, a sytuacja życiowa i materialna małżonka niewinnego ulegnie w skutek rozwodu znacznemu pogorszeniu – to na jego żądanie, sąd będzie mógł orzec na jego rzecz alimenty. Innymi słowy – w takim przypadku małżonek wyłącznie winny może być obciążony alimentami na rzecz drugiego małżonka (niewinnego). Co do zasady obowiązek płacenia alimentów na rzecz niewinnego małżonka wygasa po upływie 5 lat od wydania wyroku, jednak prawo przewiduje od tego wyjątki i sąd może przedłużyć ten termin na żądanie uprawnionego tj. małżonka niewinnego.
Pamiętać również należy, że wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z opłatą, która obecnie wynosi 600 zł. Opłata uiszczana jest przez małżonka, który wnosi pozew do sądu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca powodowi połowę tej opłaty.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje na 2019 r. zmiany przepisów dotyczące rozwodów, które będą zmierzały do pojednania małżonków a ważną rolę odegra w nich mediacja. Rozwód i separację będzie poprzedzało rodzinne postępowanie informacyjne, które w pierwszej kolejności ma zmierzać do pojednania, a w przypadku jego braku – wypracowania porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach oraz wysokości ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez obojga małżonków. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie przeprowadzone przez sąd i ma być przewidziane jedynie dla małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci. W trakcie tego postępowania małżonkowie zostaną pouczeni o skutkach społecznych rozpadu małżeństwa.

Projektowana nowelizacja jest obecnie na etapie opiniowania. Przepisy te mają uniemożliwiać wszczęcie odrębnych spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty oraz w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi w trakcie trwania rodzinnego postępowania informacyjnego. Przepisy, dotyczące rozwodów mają obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

adw. Małgorzata KapalskaPrzeczytaj również:


Obowiązki przedsiębiorcy w związku z wyciekiem danych (RODO)

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z wyciekiem danych (RODO)

9 marca 2021 r. Przepisy prawne wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, powszechnie znanego jako RODO, nakładają różnorodne obowiązki […]

» Czytaj więcej
Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

Zmiana warunków umowy wobec kryzysu wywołanego koronawirusem (Rebus sic stantibus) | Kancelaria Adwokacka SKR

W dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, wiele mówi się na temat propozycji co do zmniejszenia obciążeń publicznych nałożonych na […]

» Czytaj więcej
Kryptowaluty a prawo

Kryptowaluty a prawo

03.11.2021 r. Niniejszym wpisem chcielibyśmy rozpocząć krótki cykl dotyczący kryptowalut w świetle polskiego prawa. W ramach kolejnych artykułów zamierzamy przybliżyć […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
al. gen. J. Hallera 3/8
53-319 Wrocław

Wrocław
Wojciech Stebnicki,
tel. +48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
tel. +48 608 501 058

Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Mateusz Ratajski,
tel. +48 790 737 672

Krystyna Ratajska,
tel. +48 607 228 259

Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Malwina Znamirowska
tel. +48 666 878 358

Adwokat


facebook twitter instagram

©2024 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych