adw. Małgorzata Kapalska

Rozwód | Kancelaria Adwokacka SKRPowody rozstań małżonków są różne. Czasami decyzja o rozwodzie bywa najtrudniejszą w życiu. Co jednak gdy zostanie przez nas już podjęta? W jaki sposób przeprowadzić tę procedurę, jak przygotować się do postępowania i jakie będą jego konsekwencje? Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, który pozwoli Państwu się do tego przygotować.

Rozwieść możemy się na dwa sposoby: bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o niej. 

Pierwszy z nich wymaga porozumienia się małżonków i ich zgodnego wniosku w tym przedmiocie. W takim przypadku są Państwo obowiązani wyłącznie do przedstawienia dowodów, które pozwolą wykazać zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód bez orzekania o winie bywa znacznie szybszy i czasem kończy się na jednej rozprawie. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie drugiego małżonka i dlatego już od samego początku warto skorzystać z usług adwokata, przy którym będziemy czuć się pewnie i bezpiecznie.

Drugi ze sposobów bywa znacznie bardziej emocjonalny dla stron i pochłania znacznie więcej czasu. Dzieję się tak dlatego, że w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie należy wykazać, na czym polegała wina drugiej strony – i to już na etapie sporządzania pozwu. Powodów (winy w rozpadzie małżeństwa) może być wiele, np. dopuszczenie się zdrady, nadużywanie alkoholu, narkotyków, przemoc fizyczna lub psychiczna. Żądając rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka musimy liczyć się w takim przypadku z tym, że nasze żądanie uznania byłego partnera winnym rozkładu pożycia wiązać się będzie z koniecznością przedstawienia dowodów potwierdzających te okoliczności, bowiem to na nas jako na osobach wysuwających takie żądanie spoczywa ciężar udowodnienia tych faktów. Dowodami w takim postępowaniu mogą być między innymi zeznania świadków, zdjęcia, wiadomości mailowe, notatki z interwencji policji, zaświadczenia lekarskie. Jeśli na tym etapie martwicie się Państwo, że nie wiecie co wskazać w uzasadnieniu pozwu rozwodowego i obawiacie się, że nie poradzicie sobie ze zgromadzeniem wszystkich dowodów do sprawy, warto wówczas skorzystać z pomocy adwokata przy sporządzaniu pozwu, który w zależności od przedstawionej przez Państwa sytuacji, doradzi co w konkretnej sytuacji należy dołączyć do pozwu, tak aby przedstawić sądowi pełen obraz zdarzeń. Należy jednak pamiętać, że także i druga strona może kierować w Państwa kierunku zarzuty, a nawet próbować wykazać, że również i wy jesteście wini lub wyłącznie wini rozpadu małżeństwa.

Jakie mogą być konsekwencje wynikające z rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka? Jeśli sąd orzeknie wyłączną winę jednego z Państwa, a sytuacja życiowa i materialna małżonka niewinnego ulegnie w skutek rozwodu znacznemu pogorszeniu – to na jego żądanie, sąd będzie mógł orzec na jego rzecz alimenty. Innymi słowy – w takim przypadku małżonek wyłącznie winny może być obciążony alimentami na rzecz drugiego małżonka (niewinnego). Co do zasady obowiązek płacenia alimentów na rzecz niewinnego małżonka wygasa po upływie 5 lat od wydania wyroku, jednak prawo przewiduje od tego wyjątki i sąd może przedłużyć ten termin na żądanie uprawnionego tj. małżonka niewinnego.
Pamiętać również należy, że wniesienie pozwu o rozwód wiąże się z opłatą, która obecnie wynosi 600 zł. Opłata uiszczana jest przez małżonka, który wnosi pozew do sądu. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca powodowi połowę tej opłaty.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje na 2019 r. zmiany przepisów dotyczące rozwodów, które będą zmierzały do pojednania małżonków a ważną rolę odegra w nich mediacja. Rozwód i separację będzie poprzedzało rodzinne postępowanie informacyjne, które w pierwszej kolejności ma zmierzać do pojednania, a w przypadku jego braku – wypracowania porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach oraz wysokości ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez obojga małżonków. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie przeprowadzone przez sąd i ma być przewidziane jedynie dla małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci. W trakcie tego postępowania małżonkowie zostaną pouczeni o skutkach społecznych rozpadu małżeństwa.

Projektowana nowelizacja jest obecnie na etapie opiniowania. Przepisy te mają uniemożliwiać wszczęcie odrębnych spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty oraz w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi w trakcie trwania rodzinnego postępowania informacyjnego. Przepisy, dotyczące rozwodów mają obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

adw. Małgorzata KapalskaPrzeczytaj również:


Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 1 – założenie ogólne i wysokość odsetek.

Kredyt kupiecki – rozwiązanie na czas kryzysu i nie tylko. Część 1 – założenie ogólne i wysokość odsetek.

W obecnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa dla wielu przedsiębiorców najbliższe tygodnie będą decydowały o dalszym istnieniu prowadzonej firmy bądź […]

» Czytaj więcej
Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

10.05.2021 r. Małżeństwo zawarte na drodze cywilnej może zostać zakończone poprzez orzeczenie rozwodu, który może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu procesu […]

» Czytaj więcej
Co zrobić, gdy otrzymamy nakaz zapłaty? | Kancelaria Adwokacka SKR

Co zrobić, gdy otrzymamy nakaz zapłaty? | Kancelaria Adwokacka SKR

Często zdarza się, że klienci przychodząc po poradę prawną, przynoszą od razu nakaz zapłaty, który niedawno otrzymali i zaskoczeni tą […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Adwokat


facebook twitter instagram

©2021 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych