Kancelaria SKR

Rozliczenie konkubinatu22 lutego 2021 r.

Jak rozliczyć się majątkowo po zakończeniu konkubinatu?

Konkubinatem nazywany jest trwały związek dwóch osób, który nie został usankcjonowany w świetle prawa jako małżeństwo. Związki tego typu nie są rejestrowane ani też regulowane przez prawo. Mimo że konkubinat pod względem prawnym różni się od małżeństwa, to w wielu aspektach związki te są do siebie podobne. Są to m.in. kwestie finansowe – konkubentów często łączy bowiem wspólny majątek. O ile w trakcie trwania związku sprawy te nie rodzą większych trudności, o tyle w przypadku rozstania pojawiają się wątpliwości, jak rozliczyć się majątkowo.

Konkubinat a sprawy majątkowe

Stosunki majątkowe zachodzące między konkubentami (partnerami) niosą za sobą większe trudności niż u osób pozostających w związkach małżeńskich. W tym drugim przypadku sprawa jest o tyle prosta, że – jeśli nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa – to po rozwodzie wspólny majątek może zostać podzielony co do zasady po połowie. Rozliczenie w ten sposób konkubinatu nie jest możliwe. Osoby pozostające w nieformalnym związku nie mają bowiem prawa do dóbr nabytych przez partnera. Jak z kolei wygląda sytuacja w przypadku przedmiotów zakupionych wspólnie? Należą one do dwóch osób na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych.

Rozliczenie majątkowe po ustaniu konkubinatu

Zakończenie związku pozamałżeńskiego niesie za sobą konieczność dokonania rozliczeń majątkowych. Istnieją różne podstawy prawne właściwe dla tego typu rozliczeń:

  • zastosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych i jej znoszeniu,
  • zastosowanie przepisów o spółce cywilnej,
  • zastosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu,
  • zastosowanie przepisów o rozliczeniu nakładów posiadacza na cudzą rzecz.

Zastosowanie odpowiedniego przepisu będzie ostatecznie zależało od konkretnej sytuacji. W przypadku nabytych wspólnie rzeczy ruchomych oraz nieruchomości stosuje się przepisy o zniesieniu współwłasności. Z kolei nakłady, które zostały dokonane przez konkubinę lub konkubenta na przedmioty majątkowe należące do partnera bądź partnerki, a wchodzące w zakres gospodarstwa wspólnego, powinny być rozliczane na podstawie przepisów o bezpodstawne wzbogacenie. Wszystko zależy jednak od interpretacji zaistniałej sprawy i okoliczności.

Potrzebujesz wsparcia przy rozliczeniach majątkowych po zakończeniu konkubinatu (związku partnerskiego)? Skorzystaj z pomocy doświadczonych adwokatów z Kancelarii Prawnej SKR Stebnicki Kapalska Ratajski.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z WrocławiaOleśnicy oraz Kępna!Przeczytaj również:


Roszczenia po wypadku – śmierć osoby bliskiej | Kancelaria Adwokacka SKR

Roszczenia po wypadku – śmierć osoby bliskiej | Kancelaria Adwokacka SKR

Kontynuując wątek roszczeń mogących przysługiwać np. na skutek wypadku komunikacyjnego warto wspomnieć o sytuacji, w której w wyniku wypadku ginie […]

» Czytaj więcej
Upadłość konsumencka — Wrocław: Kancelaria Adwokacka SKR

Upadłość konsumencka — Wrocław: Kancelaria Adwokacka SKR

Do naszej Kancelarii wpływa coraz więcej zapytań dotyczących upadłości konsumenckiej. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że upadłość generalnie ogłasza się w stosunku do firm, (przedsiębiorców […]

» Czytaj więcej
Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu

Prawo pracownika do niezakłóconego przez pracodawcę urlopu

16.06.2021 r. Prawo do odpoczynku i regeneracji po pracy – to jedne z podstawowych praw przysługujących każdemu pracownikowi niezależnie do […]

» Czytaj więcej


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *
Kontakt
Telefon
Wojciech Stebnicki
+48 510 077 348

Małgorzata Kapalska
+48 608 501 058

Mateusz Ratajski
+48 790 737 672


Mail
kancelaria@skr.com.plWrocław
ul. Legnicka 55d/1
54-203 Wrocław

Wrocław
Doradca podatkowy
Windykacja

Oleśnica
ul. Okrężna 10/3
56-400 Oleśnica

Oleśnica
Adwokat

Kępno
ul. Warszawska 9/12
63-600 Kępno

Kępno
Adwokat


facebook twitter instagram

©2022 SKR Stebnicki Kapalska Ratajski — projekt: musk.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych